Εργασιακά ζητήματα την περίοδο του COVID-19

Μια από τις κύριες συνέπειες της πανδημίας COVID-19 είναι οι μεταβολές στον τομέα της εργασίας. Μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο, υπάρχει ανάγκη για ενημέρωση εργαζόμενων και εργοδοτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ανακύπτουν. Στο πλαίσιο των ενημερωτικών μας δράσεων, δημοσιεύουμε μια σειρά κειμένων για τα κυριότερα εργασιακά ζητήματα που σχετίζονται με την πανδημία.

  1. Άδεια ειδικού σκοπού
  2. Απουσία εργαζομένου από την εργασία του λόγω έκθεσης σε κρούσμα COVID-19 ή λόγω νόσησης και έκθεσης του τέκνου του
  3. Προστασία εργαζομένων ευπαθών ομάδων
  4. Εξ αποστάσεως εργασία ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας
  5. Αναστολή συμβάσεων εργασίας και αποζημίωση ειδικού σκοπού
  6. Μείωση του χρόνου εργασίας – Μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

*Τα κείμενα στα ελληνικά συνέταξε η κα Μαρία Κουφοπούλου, Δικηγόρος Εργατικού Δικαίου

** Τις αγγλικές μεταφράσεις των κειμένων ανέλαβε το Generation 2.0 RED


“Support was provided by HumanRights360 / Foundation Open Society Institute / Open Society Foundations”