Οι παρατηρήσεις του ΑΣΕΤ για την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη

Οι παρατηρήσεις του ΑΣΕΤ για την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη

Στις 15 Ιανουαρίου τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη η οποία περιγράφει το σύνολο των προσδοκώμενων πολιτικών της κυβέρνησης προς την ένταξη του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού στην ελληνική κοινωνία. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν έχει ακολουθήσει κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα για την κοινωνική ένταξη του πληθυσμού αυτού που διαμένει στη χώρα χαιρετίζουμε την συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία έρχεται να αντικαταστήσει εκείνη […]

Read More

Γιατί δημιουργήσαμε το ΑΣΕΤ

Γιατί δημιουργήσαμε το ΑΣΕΤ

Ο βασικός λόγος θέσπισης του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΑΣΕΤ) σήμερα είναι το γεγονός ότι οι μετανάστες αλλά και οι Έλληνες μεταναστευτικής καταγωγής, αποτελούν μια παγιωμένη πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Ανατρέχοντας στην ιστορία των μεταναστών στην χώρα, η πλειοψηφία διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα πάνω από 13 χρόνια (το 2005 ήταν το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε το τελευταίο ευρύ πρόγραμμα διοικητικής τακτοποίησης παράτυπων μεταναστών). […]

Read More

Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεκμηρίωσης | ΑΣΕΤ

Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεκμηρίωσης | ΑΣΕΤ

Με πρωτοβουλία του Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity δημιουργείται το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΑΣΕΤ) για να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις στη μετανάστευση και την ένταξη. Ως όργανο εξειδικευμένης διεκδίκησης δικαιωμάτων το ΑΣΕΤ σκοπεύει πρώτον, να αναδείξει τα προβλήματα στον μεταναστευτικό χώρο και δεύτερον μέσω της μελέτης, έρευνας και τεκμηρίωσης να παρέμβει ανάλογα ως προς την επίλυσή τους. Απαρτίζεται από εκπροσώπους μεταναστευτικών […]

Read More