Γιατί δημιουργήσαμε το ΑΣΕΤ

Γιατί δημιουργήσαμε το ΑΣΕΤ

Ο βασικός λόγος θέσπισης του Αντιπροσωπευτικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΑΣΕΤ) σήμερα είναι το γεγονός ότι οι μετανάστες αλλά και οι Έλληνες μεταναστευτικής καταγωγής, αποτελούν μια παγιωμένη πραγματικότητα της ελληνικής κοινωνίας. Ανατρέχοντας στην ιστορία των μεταναστών στην χώρα, η πλειοψηφία διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα πάνω από 13 χρόνια (το 2005 ήταν το έτος κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε το τελευταίο ευρύ πρόγραμμα διοικητικής τακτοποίησης παράτυπων μεταναστών). […]

Read More

Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεκμηρίωσης | ΑΣΕΤ

Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεκμηρίωσης | ΑΣΕΤ

Με πρωτοβουλία του Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity δημιουργείται το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΑΣΕΤ) για να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις στη μετανάστευση και την ένταξη. Ως όργανο εξειδικευμένης διεκδίκησης δικαιωμάτων το ΑΣΕΤ σκοπεύει πρώτον, να αναδείξει τα προβλήματα στον μεταναστευτικό χώρο και δεύτερον μέσω της μελέτης, έρευνας και τεκμηρίωσης να παρέμβει ανάλογα ως προς την επίλυσή τους. Απαρτίζεται από εκπροσώπους μεταναστευτικών […]

Read More