Αναφορά για την κατάσταση στη Μανωλάδα | Απρίλιος 2021

Αναφορά για την κατάσταση στη Μανωλάδα | Απρίλιος 2021

To Manolada Watch αποτελεί μια πρωτοβουλία του οργανισμού Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity για την παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των μεταναστών εργατών γης στη Μανωλάδα Ηλείας. Από το 2017 ως οργανισμός ασχολούμαστε με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συλλέξουμε πολλά στοιχεία και ανάλογη εμπειρία. Την εμπειρία αυτή αποφασίσαμε να τη μοιραστούμε δημόσια, ώστε να συμβάλλουμε στην ενημέρωση και στην […]

Read More

Αναφορά για την κατάσταση στη Μανωλάδα | Ιούλιος 2020

Αναφορά για την κατάσταση στη Μανωλάδα | Ιούλιος 2020

To Manolada Watch αποτελεί μια πρωτοβουλία του οργανισμού Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity για την παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των μεταναστών εργατών γης στη Μανωλάδα Ηλείας. Από το 2017 ως οργανισμός ασχολούμαστε με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συλλέξουμε πολλά στοιχεία και ανάλογη εμπειρία. Την εμπειρία αυτή αποφασίσαμε να τη μοιραστούμε δημόσια, ώστε να συμβάλλουμε στην ενημέρωση […]

Read More

Αναφορά για την κατάσταση στη Μανωλάδα | Μάρτιος 2020

Αναφορά για την κατάσταση στη Μανωλάδα | Μάρτιος 2020

To Manolada Watch αποτελεί μια πρωτοβουλία του οργανισμού Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity για την παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των μεταναστών εργατών γης στη Μανωλάδα Ηλείας. Από το 2017 ως οργανισμός ασχολούμαστε με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συλλέξουμε πολλά στοιχεία και ανάλογη εμπειρία. Την εμπειρία αυτή αποφασίσαμε να τη μοιραστούμε δημόσια, ώστε να συμβάλλουμε στην ενημέρωση […]

Read More

Αναφορά για την κατάσταση στη Μανωλάδα | Μάιος 2019

Αναφορά για την κατάσταση στη Μανωλάδα | Μάιος 2019

To Manolada Watch αποτελεί μια πρωτοβουλία του οργανισμού Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity για την παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των μεταναστών εργατών γης στη Μανωλάδα Ηλείας. Από το 2017 ως οργανισμός ασχολούμαστε με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συλλέξουμε πολλά στοιχεία και ανάλογη εμπειρία. Την εμπειρία αυτή αποφασίσαμε να τη μοιραστούμε δημόσια, ώστε να συμβάλλουμε στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας και των αρμόδιων φορέων για […]

Read More

Αναφορά για την κατάσταση στη Μανωλάδα | Ιανουάριος 2019

Αναφορά για την κατάσταση στη Μανωλάδα | Ιανουάριος 2019

To Manolada Watch αποτελεί μια πρωτοβουλία του οργανισμού Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity για την παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των μεταναστών εργατών γης στη Μανωλάδα Ηλείας. Από το 2017 ως οργανισμός ασχολούμαστε με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συλλέξουμε πολλά στοιχεία και ανάλογη εμπειρία. Την εμπειρία αυτή αποφασίσαμε να τη μοιραστούμε δημόσια, ώστε να συμβάλλουμε στην ενημέρωση […]

Read More

Αναφορά για την κατάσταση στη Μανωλάδα | Δεκέμβριος 2018

Αναφορά για την κατάσταση στη Μανωλάδα | Δεκέμβριος 2018

Καλλιέργεια της φράουλας Τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου έγινε η πρώτη συγκομιδή καρπών από τις χειμερινές (πρώιμες) ποικιλίες. Ταυτόχρονα συνεχίζεται η φύτευση των φυτών στα θερμοκήπια. Εργάτες γης Κατά τις αρχές Δεκεμβρίου οι ανάγκες για τη συγκομιδή της (πρώιμης) φράουλας και τη φύτευση των (κυρίως) ποικιλιών ήταν σχετικά μικρές και καλύπτονταν από τους μόνιμα διαμένοντες στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα απαιτούνταν περί τους 1.000 εργάτες και […]

Read More

Manolada Watch

Manolada Watch

To Manolada Watch αποτελεί μια πρωτοβουλία του οργανισμού Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity για την παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των μεταναστών εργατών γης στη Μανωλάδα Ηλείας. Από το 2017 ως οργανισμός ασχολούμαστε με την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συλλέξουμε πολλά στοιχεία και ανάλογη εμπειρία. Την εμπειρία αυτή αποφασίσαμε να τη μοιραστούμε δημόσια, ώστε να συμβάλλουμε στην ενημέρωση […]

Read More