Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων με διαφορετική καταγωγή που συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων.

Υποστήριξε κι εσύ τη διοργάνωση του "New Generation Got Game: The Festival" για το 2022!