Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία για ευάλωτους πληθυσμούς

Diversity in the Workplace

Το Generation 2.0 για τα Δικαιώματα, την Ισότητα & τη Διαφορετικότητα, σε συνεργασία με το International Rescue Committee, ξεκίνησε επίσημα ένα τετράμηνο πρόγραμμα με τίτλο «Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία για ευάλωτους πληθυσμούς στην Αθήνα». Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους με την εύρεση εργασίας μέσω της υπηρεσίας Εργασιακής Συμβουλευτικής του Generation 2.0 RED, με την υποστήριξη του International Rescue Committee.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση της εξατομικευμένης Εργασιακής Συμβουλευτικής υπηρεσίας, μαζί με τη διοργάνωση μιας σειράς εργαστηρίων απασχολησιμότητας και ανάπτυξης προσωπικών και τεχνικών δεξιοτήτων. Η πρώτη σειρά εργαστηρίων πραγματοποιήθηκε ήδη με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Generation 2.0, ενώ μέσα στο Σεπτέμβριο πραγματοποιήθηκε ακόμη ένας μεγάλος αριθμός εργαστηρίων που είχε στόχο την παροχή πληροφοριών, εργαλείων και ανάπτυξης δεξιοτήτων απασχολησιμότητας για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Δημοσιεύσαμε επίσης και διαμοιράσαμε έναν Οδηγό Απασχολησιμότητας και δύο tutorial video, τα οποία περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες που συζητήθηκαν στα εργαστήρια, περιλαμβάνοντας τα απαραίτητα εργαλεία που ένας νεοαφιχθέντας χρειάζεται για να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας. Μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Εκτός από την ενδυνάμωση και την προετοιμασία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο για να εισέλθουν στην ελληνική αγορά εργασίας και την ευρωπαϊκή γενικότερα, μια πολύ σημαντική παράλληλη δράση είναι να ευαισθητοποιηθούν και να κινητοποιηθούν οι εργοδότες στην Ελλάδα ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους πληθυσμούς. Αυτό σημαίνει αυτόματα την ενίσχυση της πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών οφελών για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση του εργασιακού περιβάλλοντος και, φυσικά, τις συνθήκες διαβίωσης και την ευημερία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Ως αποτέλεσμα, το μήνυμα που φέρνει η ενέργεια «Diversity in the Workplace» μεταφέρεται στην αγορά εργασίας με το βίντεο που προωθεί τη σπουδαιότητα της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας και υποστηρίζει την ισότιμη συμμετοχή στην ελληνική κοινωνία. Η καμπάνια κυκλοφόρησε και διαμοιράστηκε σε όλα τα μέσα και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με τον τίτλο «Αγκάλιασε τη Διαφορετικότητα».

 

Από την άλλη, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο εταιριών και επιχειρήσεων που ήδη αγκάλιασαν την ιδέα και θέλησαν να επενδύσουν έμπρακτα στη διαφορετικότητα, ενισχύοντας την προσπάθεια δημιουργίας μιας αγοράς εργασίας ανοιχτής προς όλους, ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας ή χρώματος.