Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία για ευάλωτους πληθυσμούς

Diversity in the Workplace

Το Generation 2.0 για τα Δικαιώματα, την Ισότητα & τη Διαφορετικότητα, σε συνεργασία με το International Rescue Committee, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα με τίτλο «Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία για ευάλωτους πληθυσμούς στην Αθήνα». Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να βοηθήσει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους με την εύρεση εργασίας μέσω της υπηρεσίας Εργασιακής Συμβουλευτικής του Generation 2.0 RED, με την υποστήριξη του International Rescue Committee.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ενίσχυση των συνεδριών εξατομικευμένης Εργασιακής Συμβουλευτικής υπηρεσίας, ομάδες αναζήτησης εργασίας με χρήση υπολογιστή, σειρές ειδικών σχεδιασμένων εργαστηρίων ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων, καθώς και προγράμματα κατάρτισης Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης και Web Development.

Ένας Οδηγός Απασχολησιμότητας σε Αγγλικά, Αραβικά και Φαρσί, και δύο tutorial βίντεο στις αντίστοιχες γλώσσες δημιουργήθηκαν, δημοσιεύθηκαν και αναρτήθηκαν με σκοπό να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες και να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα εργαλεία που ένας νεοαφιχθέντας χρειάζεται για να αποκτήσει ευκολότερη πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας. Το χρήσιμο αυτό υλικό μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Εκτός από την ενδυνάμωση και την προετοιμασία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο για να εισέλθουν στην ελληνική αγορά εργασίας και την ευρωπαϊκή γενικότερα, μια πολύ σημαντική παράλληλη δράση είναι η ενέργεια «Diversity in the Workplace» που έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τους εργοδότες στην Ελλάδα ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης σε διάφορους πληθυσμούς. Αυτό σημαίνει αυτόματα την ενίσχυση της πολυμορφίας στον χώρο εργασίας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών οφελών για την κερδοφορία των επιχειρήσεων, την ενδυνάμωση του εργασιακού περιβάλλοντος και, φυσικά, τις συνθήκες διαβίωσης και την ευημερία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Ως αποτέλεσμα, το μήνυμα που φέρνει η δράση μεταφέρεται στην αγορά εργασίας με το βίντεο που προωθεί τη σπουδαιότητα της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας και υποστηρίζει την ισότιμη συμμετοχή στην ελληνική κοινωνία. Η καμπάνια κυκλοφόρησε και διαμοιράστηκε σε όλα τα μέσα και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με τον τίτλο “Αγκάλιασε τη Διαφορετικότητα”.

 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργηθεί και συνεχώς αναπτύσσεται ένα δίκτυο εταιριών και επιχειρήσεων που ήδη αγκάλιασαν την ιδέα και θέλησαν να επενδύσουν έμπρακτα στη διαφορετικότητα, ενισχύοντας την προσπάθεια δημιουργίας μιας αγοράς εργασίας ανοιχτής προς όλους, ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας ή χρώματος.