Εργασιακή Συμβουλευτική

 

Η Υπηρεσία της Εργασιακής Συμβουλευτικής στο Generation 2.0 RED συνεχώς ανανεώνεται βάσει των αναγκών που αναδύονται, εντάσσοντας τις καλές πρακτικές που αναγνωρίζονται και τη γνώση που διευρύνεται αδιάκοπα από το 2016, όταν λειτούργησε πρώτη φορά η υπηρεσία απευθυνόμενη σε άτομα δεύτερης γενιάς, μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ηλικίας 15 έως 67 ετών. Σήμερα η υπηρεσία περιλαμβάνεται στο έργο «Equality Works» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.

Το ανανεωμένο πρόγραμμα που υλοποιεί η Υπηρεσία αξιοποιεί μια ολιστική προσέγγιση ως προς την ισότιμη πρόσβαση σε εργασία και εκπαίδευση για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Διατηρώντας στον πυρήνα της την εξατομικευμένη Εργασιακή Συμβουλευτική, ενισχύονται στο πλαίσιο αυτό οι συνεδρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τα άτομα που αναζητούν ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι, ενώ ενθαρρύνεται η συμμετοχή των ατόμων σε Ομάδες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων αναγκαίων για την αγορά εργασίας, και στα Σεμινάρια Ανάπτυξης Προσωπικών Δεξιοτήτων. Τα ενημερωτικά σεμινάρια πάνω στα Εργασιακά Δικαιώματα συμπληρώνονται πλέον από τις εκπαιδεύσεις στην Προάσπιση Δικαιωμάτων, μιας ζωτικής σημασίας εκπαίδευση για την ισότιμη πρόσβαση. Τέλος, μια καινούρια δράση, αυτή του Peer learning, προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων με εκπαιδευτές άτομα από τους ωφελούμενους της Υπηρεσίας που επιθυμούν να μοιραστούν την τεχνογνωσία και τις γνώσεις τους.

Ως προς την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, η Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, που προστέθηκε ως δράση στην Υπηρεσία από τον Μάρτιο του 2019, πλέον στρέφεται στη Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για να καλύψει ανάγκες που υπάρχουν για εκπαίδευση και καθοδήγηση προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων ανά ομάδες.

Τα Μαθήματα Ελληνικών, σε βασικό και προχωρημένο επίπεδο, λειτουργούν υποστηρικτικά στα άτομα που στοχεύουν στην ένταξή τους σε κάποια μορφή απασχόλησης ή εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα προετοιμασίας για πιστοποίηση ελληνομάθειας.

Το Mentoring ασυνόδευτων ανηλίκων είναι άλλη μια νέα καινοτόμα δράση με στόχο να ενισχυθεί η ένταξη των ανηλίκων στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά και να αποτραπεί η πρόωρη αποχώρηση από δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Φυσικά, η Υπηρεσία της Εργασιακής Συμβουλευτικής εξακολουθεί να συνδέεται άρρηκτα με το Δίκτυο «Diversity in the Workplace», που αποτελείται από εταιρείες και οργανισμούς που υποστηρίζουν στην πράξη τη διαφορετικότητα και που περιλαμβάνει στις δράσεις του μεταξύ άλλων επισκέψεις σε χώρους εργασίας, ανακοίνωση θέσεων εργασίας με αποδέκτες ωφελούμενους της Εργασιακής, εκπαιδεύσεις από τις εταιρείες πάνω σε τεχνικές δεξιότητες όπως και ενημερώσεις στους ωφελούμενους της Υπηρεσίας ως προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα ή να κάνετε παραπομπή, παρακαλούμε στείλτε email στο [email protected] αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, τη γλώσσα την οποία μιλάτε άνετα, τον αριθμό τηλεφώνου σας και το ακριβές σας αίτημα.

Οι γλώσσες που εξυπηρετούνται είναι οι εξής: ελληνικάαγγλικάγαλλικάφαρσίαραβικά και μπενγκάλι.

Πέρα από τις δράσεις αυτές, η υπηρεσία έχει και διαδικτυακή δράση με τις εβδομαδιαίες Αγγελίες της Πέμπτης, που ενημερώνουν για τις πιο πρόσφατες θέσεις εργασίας από τους πιο δημοφιλείς ιστοτόπους στην Ελλάδα. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός ιστοτόπων αναζήτησης εργασίας και σελίδων ανθρωπιστικών οργανώσεων έχουν συγκεντρωθεί στις Πηγές Αναζήτησης Εργασίας & Ευκαιρίες Εθελοντισμού, ενώ τα Δωρεάν Προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα μάς κρατούν ενήμερους για τη μη τυπική εκπαίδευση που προσφέρεται από ΜΚΟ στην Αθήνα.

Η υπηρεσία συμπληρώνεται από μια σειρά ενημερωτικών και πρακτικών εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί για να υποστηριχθούν όσοι επιθυμούν να πλοηγηθούν ομαλά στην ελληνική αγορά εργασίας, στο επιχειρηματικό τοπίο της Ελλάδας αλλά και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Infographicsεκπαιδευτικά βίντεο και ένας Οδηγός Απασχολησιμότητας είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, για όσους διαμένουν στην Αττική αλλά και σε άλλα μέρη της χώρας.