Καμπάνια «Diversity in the Workplace»

Το Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity, με την υποστήριξη του International Rescue Committee, υλοποιεί το πρόγραμμα «Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία για ευάλωτους πληθυσμούς στην Αθήνα», με στόχο την ομαλή ένταξη στην ελληνική αγορά εργασίας ατόμων διαφόρων πολιτισμικών καταβολών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις εξής κεντρικές δράσεις:

 • Συνεδρίες εξατομικευμένης εργασιακής συμβουλευτικής
 • Ομάδες αναζήτησης εργασίας με χρήση υπολογιστή
 • Ειδικά σχεδιασμένα εργαστήρια ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων
 • Προγράμματα κατάρτισης Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης και Web Development
 • Προάσπιση δικαιωμάτων για ισότιμη συμμετοχή για όλους στην αγορά εργασίας
 • Ενημερωτική καμπάνια Diversity in the Workplace, με στόχο τη δημιουργία ενός διαρκώς αναπτυσσόμενου δικτύου εταιριών και οργανισμών που επενδύουν έμπρακτα στη διαφορετικότητα.

 

*Δείτε εδώ το πρώτο βίντεο της καμπάνιας μας!


Οι συμβουλευόμενοι και συμμετέχοντες στη δράση Diversity in the Workplace:

 • Έχουν άδεια εργασίας και όλα τα απαιτούμενα νομικά έγγραφα
 • Διαθέτουν σημαντική προϋπηρεσία και τεχνογνωσία
 • Διαθέτουν ανανεωμένο βιογραφικό σημείωμα σύγχρονων προδιαγραφών
 • Σε περίπτωση απασχόλησής τους μέσω του δικτύου εταιρειών, υποστηρίζονται από τους εργασιακούς συμβούλους στη διαδικασία πρόσληψης και στην ομαλή ένταξή τους στο νέο τους εργασιακό χώρο.

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο Diversity in the Workplace:

 • Εκπαιδεύονται δωρεάν με τη χρήση του Diversity Guide από τους εργασιακούς συμβούλους σχετικά με τα οφέλη και την καλύτερη αξιοποίηση της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας
 • Ανακοινώνουν τις εκάστοτε ανοιχτές θέσεις εργασίας τους στο Generation 2.0 RED, και ακολουθεί ένα ταίριασμα με υποψήφιους από τους εργασιακούς συμβούλους εντός 2 εργάσιμων ημερών. Ένας εναλλακτικός τρόπος συμμετοχής των εταιρειών στο δίκτυο είναι η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα της ειδικότητάς τους
 • Παρέχουν ενημέρωση στο Generation 2.0 RED για την έκβαση των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν ή, σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε πρόσληψη, μπορούν να αξιοποιήσουν την υποστήριξη ενός εργασιακού συμβούλου για τη διευκόλυνση της ένταξη του ατόμου στον εργασιακό χώρο
 • Συμπεριλαμβάνονται και προβάλλονται με το λογότυπό τους τόσο στην ιστοσελίδα του Generation 2.0 RED, όσο και σε όλες τις προωθητικές ενέργειες του δικτύου των εταιρειών, που στηρίζουν έμπρακτα τη διαφορετικότητα, μέσω των social media και των παρουσιάσεων του προγράμματος.

Εάν έχετε να μας προτείνετε άλλους τρόπους συμμετοχής στο δίκτυο και υποστήριξης της δράσης μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να το συζητήσουμε περαιτέρω.

“Ζητάμε από τις εταιρείες να μπουν στο δίκτυο και να συνεργαστούμε!”


Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το δίκτυο εταιρειών και οργανισμών Diversity in the Workplace και να γίνετε κι εσείς μέλος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email [email protected]org ή μέσω τηλεφώνου στο 213 088 4499.