Diversity in the Workplace

 

Σχετικά με το έργο “Worldplaces-Workplaces Working with Migrant Women”

Η πρωτοβουλία Diversity in the Workplace του Generation 2.0 RED παραμένει ενημερωμένη σε σχέση με τις ανάγκες που προκύπτουν στην αγορά εργασία αλλά και τις τάσεις που διαφαίνονται παγκοσμίως, εντάσσοντας και τις επιτυχίες, τα διδάγματα και τις καλές πρακτικές που χαρτογραφούνται παράλληλα  με τη γνώση που αναπτύσσεται αδιάκοπα από το 2017, όταν η πρωτοβουλία ξεκίνησε επίσημα με στόχο να στηρίξει τους φορείς του ιδιωτικού τομέα στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν  εργασιακούς χώρους ισότιμης μεταχείρισης, χωρίς αποκλεισμούς.

Από τον Δεκέμβριο του 2021, το Diversity in the Workplace, με το έργο «Worldplaces-Workplaces Working with Migrant Women», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εισάγει καλές πρακτικές ένταξης στο χώρο εργασίας, υποστηρίζοντας τις γυναίκες με μεταναστευτικό υπόβαθρο, εστιάζοντας στις θεματικές “Ζωή και Κοινότητα”, μαζί με άλλους διακεκριμένους Ευρωπαίους εταίρους.

Μέσω του έργου αυτού -που απευθύνεται τόσο σε εταιρείες όσο και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς-, εργασιακά περιβάλλοντα στην Αθήνα και όχι μόνο, στο πλαίσιο της ανάπτυξης ικανοτήτων ως προς τον σχεδιασμό πολιτικών συμπερίληψης, θα έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από πηγές για τις καλές πρακτικές που αφορούν τη συμπερίληψη της διάστασης του φύλου, αλλά και σε εργαλεία σχεδιασμού περιβάλλοντων συμπερίληψης, καθώς και σε εκπαιδεύσεις διαχείρισης της διαφορετικότητας για επαγγελματίες του HR, για τη δημιουργία ισότιμων εργασιακών χώρων χωρίς αποκλεισμούς, διασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Εταιρείες και οργανισμοί που θα γίνουν μέλη του Worldplaces και θα ωφεληθούν από τo ευρύ φάσμα  δράσεων ανάπτυξης ικανοτήτων, θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διάδοσή του στην Ελλάδα και την ΕΕ ή να ενεργήσουν ως πρεσβευτές του, προωθώντας πολιτικές συμπερίληψης στην αγορά εργασίας.

 

Σχετικά με το Δίκτυο Diversity in the Workplace

Σε άμεση συνεργασία με τους υποστηρικτές μας και τους άμεσα εμπλεκόμενους με την ελληνική αγορά εργασίας αναπτύξαμε σύγχρονες δράσεις που στοχεύουν στην ολιστική υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και αποβλέπουν στην εταιρική βιωσιμότητα και την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Περισσότερες από 90 εταιρείες και οργανισμοί υποστηρίζουν έμπρακτα τις δράσεις μας με την είσοδό τους στο Δίκτυο.

Η Υπηρεσία Απασχολησιμότητας, με την οποία συνδέεται άρρηκτα η πρωτοβουλία Diversity in the Workplace, περιλαμβάνει εξατομικευμένη συμβουλευτική για άτομα μεταναστευτικού προφίλ, που συνοδεύεται από εκπαιδεύσεις σε δεξιότητες και ενημερωτικά σεμινάρια για μια πιο άμεση και ομαλή μετάβαση σύμφωνα με τις ανάγκες και την κουλτούρα της ελληνικής αγοράς εργασίας. 

Στον αντίποδα της προετοιμασίας των ενδιαφερόμενων για την ένταξη στην αγορά εργασίας, η πρωτοβουλία Diversity in the Workplace έχει δομηθεί για να προετοιμάσει τους εργοδότες ως προς τις καλές πρακτικές ισότιμης μεταχείρισης και συμπερίληψης στην εργασιακή καθημερινότητα με σκοπό την εταιρική βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Με την είσοδό τους στο Δίκτυο, οι εργοδότες έχουν πρόσβαση σε μια σειρά εκπαιδεύσεων, αναζητούν υποψήφιους εργαζόμενους από τη λίστα ωφελούμενων της Υπηρεσίας Απασχολησιμότητας του οργανισμού, επαναξιολογούν τη διαδικασία πρόσληψης στην εταιρεία τους και προσαρμόζουν ανάλογα τις ανακοινώσεις θέσεων που δημοσιεύουν, προωθώντας τη συμπερίληψη στον εργασιακό τους χώρο και εξασφαλίζοντας στους εργαζόμενούς τους ισότιμες ευκαιρίες για να δράσουν και να εξελιχθούν σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Με μότο μας το «Embracing Diversity», το 2019 δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό trademark για τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη που φιλοξενείται στις ιστοσελίδες των εταιρειών και των οργανισμών του Δικτύου και αναδεικνύει τη συμπεριληπτική διάθεση των μελών του.

 

 

«Εσείς πώς διαχειρίζεστε τη διαφορετικότητα;»

Μπορείτε κι εσείς να υπογράψετε τη Χάρτα της Διαφορετικότητας και να μπείτε στο Δίκτυο των εταιριών «Diversity in the Workplace» για να παραλάβετε το Trademark, να έχετε πρόσβαση σε μια σειρά εκπαιδεύσεων και να ωφεληθείτε από όλα τα προνόμια του Δικτύου όπως φυσικά και από τα ουσιαστικά οφέλη ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος, βάσει ευρωπαϊκών προτύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την Diversity Network Officer, Δήμητρα Στέινς, στο τηλέφωνο 213 088 4495 ή μέσω email στο [email protected]

Δείτε εδώ τις εταιρείες και τους οργανισμούς που είναι μέλη του Δικτύου.

 

Λίγα λόγια για την ιστορία μας

Η επίσημη έναρξη της δράσης  «Diversity in the Workplace» το 2017 σήμανε και τη σύμπραξη μας με επιχειρήσεις και οργανισμούς που όχι μόνο θα υποστήριζαν την πρωτοβουλία, αλλά θα μοιραζόμασταν από κοινού το όραμα ενός ισότιμου και προσβάσιμου εργασιακού περιβάλλοντος.  Με στόχο την ισότιμη συμπερίληψη στην ελληνική αγορά εργασίας ατόμων διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών, το Diversity in the Workplace αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος απασχολησιμότητας «Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία για ευάλωτους πληθυσμούς στην Αθήνα» που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του International Rescue Committee μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020. Από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Αύγουστο του 2021, αποτέλεσε μέρος του έργου «Equality Works» και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.

Σήμερα, πάνω από 90 εταιρείες απαρτίζουν το Δίκτυο, με 17 από αυτές να έχουν ήδη  παρακολουθήσει τις εκπαιδεύσεις του οργανισμού για τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη στo εργασιακό περιβάλλον, ενώ μεγάλος αριθμός εταιρειών έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε δράσεις που στοχεύουν στην εργασιακή ένταξη ατόμων μεταναστευτικού προφίλ, όπως Ομιλίες για διάφορους τομείς της Οικονομίας, Επισκέψεις σε εργασιακούς χώρους κλπ. 

Την ένταξη των εταιρειών στο Δίκτυο σηματοδοτεί η υπογραφή της Χάρτας της Διαφορετικότητας, που δημιουργήθηκε βάσει ευρωπαϊκών προτύπων και βασίζεται στον νόμο 4443/2016 για την ισότιμη μεταχείριση. Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης, το 2017 και το 2018 πραγματοποιήθηκαν καμπάνιες με σκοπό να διαδοθεί ευρύτερα η σημασία της διαφορετικότητας στην αγορά εργασίας αλλά και στην καθημερινότητά μας.

Ένα άλλο ορόσημο αναφορικά με την ευαισθητοποίηση και την κατάλληλη ενημέρωση  εργοδοτών και του προσωπικού τους χαρακτήρισε το 2019, με την έκδοση του 1ου Οδηγού Διαχείρισης Διαφορετικότητας για Εργοδότες, με υποστήριξη του European Network Against Racism, όπως και με τη δημιουργία και κυκλοφορία του πρώτου ελληνικού Trademark που πρεσβεύει την ισότιμη συμπερίληψη. 

Στην πορεία του, το Diversity in the Workplace συμμετείχε και συνδιοργάνωσε εκδηλώσεις για την προώθηση της ισότιμης εργασιακής ένταξης ατόμων μεταναστευτικού υποβάθρου, όπως το 1o Job Fair Διασύνδεσης Προσφύγων και Μεταναστών με την Αγορά Εργασίας στην Αθήνα, το ACCMR Digital Job Fair Τουρισμού και Φιλοξενίας και την ημερίδα + Εργασία.