Μη Τυπική Εκπαίδευση

Το Generation 2.0 RED, με το πρόγραμμα REDucation, διατηρεί τμήμα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, οι οποίοι χρησιμοποιούν μοντέρνες πρακτικές για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε ενδιαφερόμενους όλων των ηλικιών.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη δυσκολία που υπάρχει όσον αφορά τη διαχείριση του υλικού που παρέχεται για τη συνέντευξη πολιτογράφησης, οι εκπαιδευτικοί μας ανέπτυξαν ένα σύστημα μελέτης που παρέχει κατάλληλη προετοιμασία για αυτούς που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για ελληνική ιθαγένεια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα Ελληνικών και προετοιμασίας για τη συνέντευξη πολιτογράφησης μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους εκπαιδευτικούς μας στέλνοντας mail στο [email protected].

lessons

Σαν οργανισμός πιστεύουμε ότι η εξάλειψη του ρατσισμού και η προώθηση της ετερότητας έχει τις βάσεις του στη γαλούχηση ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, πράγμα το οποίο πρέπει να ξεκινά από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης του ατόμου. Βλέποντας το μεγάλο κενό του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στο συγκεκριμένο τομέα, ο οργανισμός προχώρησε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού που προωθεί τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και το σεβασμό στην ετερότητα.

Print

Η πρώτη έμπρακτη κίνηση ήταν η δημιουργία του Diversity Volcano – Το Ηφαίστειο της Διαφορετικότητας, ενός επιδαπέδιου παιχνιδιού για παιδιά από 11 έως 14 ετών, που στόχο έχει την αναγνώριση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατανόηση της σημασίας τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Το παιχνίδι αυτό παρέχεται δωρεάν σε σχολεία ή παιδικές βιβλιοθήκες, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


otherinme

Στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης κινείται και το πρόγραμμα «The Other in Me – Δες τον Άλλον σε Εσένα», το οποίο αφορά μια σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών και βιωματικών δραστηριοτήτων που λαβαίνουν χώρα σε σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος είναι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, στοχεύοντας στην εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών που τον προκαλούν.