Μη Τυπική Εκπαίδευση

Το Generation 2.0 RED, με την υπηρεσία της Μη-Τυπικής Εκπαίδευσης, διατηρεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο αξιοποιεί μοντέρνες πρακτικές για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από ενδιαφερόμενους όλων των ηλικιών.

Στόχος της εκπαιδευτικής υπηρεσίας του Generation 2.0 RED είναι η ενδυνάμωση και η ένταξη μέσω της εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Η τακτική συμμετοχή συμβάλλει σημαντικά στον στόχο αυτό όπως και η επαφή και η αλληλεπίδραση με την ομάδα, που θεωρείται ένα ακόμη σημαντικό εργαλείο.

Τα μαθήματα ελληνικών στο Generation 2.0 RED βασίζονται στις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, διαρκούν 6 μήνες και είναι χωρισμένα σε αρχάριο και προχωρημένο επίπεδο ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου. Οι γλώσσες που εξυπηρετούνται είναι ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, φαρσί, αραβικά, μπενγκάλι.

Η  τακτική παρακολούθηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση κάθε κύκλου.


Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη δυσκολία που υπάρχει όσον αφορά τη διαχείριση του υλικού που παρέχεται για τη συνέντευξη πολιτογράφησης, οι εκπαιδευτικοί μας ανέπτυξαν ένα σύστημα μελέτης που παρέχει κατάλληλη προετοιμασία για αυτούς που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για ελληνική ιθαγένεια.

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών ή της προετοιμασίας για τη συνέντευξη πολιτογράφησης, παρακαλούμε στείλτε email στο [email protected] αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, τη γλώσσα την οποία μιλάτε άνετα και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

lessons

Σαν οργανισμός πιστεύουμε ότι η εξάλειψη του ρατσισμού και η προώθηση της ετερότητας έχει τις βάσεις του στη γαλούχηση ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, πράγμα το οποίο πρέπει να ξεκινά από τις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσης του ατόμου. Βλέποντας το μεγάλο κενό του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στο συγκεκριμένο τομέα, ο οργανισμός προχώρησε στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού που προωθεί τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα και το σεβασμό στην ετερότητα.

Print

Η πρώτη έμπρακτη κίνηση ήταν η δημιουργία του Diversity Volcano – Το Ηφαίστειο της Διαφορετικότητας, ενός επιδαπέδιου παιχνιδιού για παιδιά από 11 έως 14 ετών, που στόχο έχει την αναγνώριση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατανόηση της σημασίας τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Το παιχνίδι αυτό παρέχεται δωρεάν σε σχολεία ή παιδικές βιβλιοθήκες, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


otherinme

Στα πλαίσια της μη τυπικής εκπαίδευσης κινείται και το πρόγραμμα «The Other in Me – Δες τον Άλλον σε Εσένα», το οποίο αφορά μια σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών και βιωματικών δραστηριοτήτων που λαβαίνουν χώρα σε σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος είναι να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, στοχεύοντας στην εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών που τον προκαλούν.


Ενδιαφέρεστε για περισσότερα Δωρεάν Προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα; Δείτε περισσότερα εδώ.