Το site του PROGEDI είναι online!

Το site του PROGEDI είναι online!

  Το PROGEDI είναι ένα νέο και καινοτόμο ευρωπαϊκό έργο που στοχεύει στην προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης στον επιχειρηματικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα.

Read More

Πάρτε μέρος στην Έρευνα για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον!

Πάρτε μέρος στην Έρευνα για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον!

  Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PROGEDI (Promoting Gender Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace) διεξάγουμε μία Έρευνα Αξιολόγησης 15 λεπτών για τη διαχείριση της Διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Read More