Το site του PROGEDI είναι online!

 

Το PROGEDI είναι ένα νέο και καινοτόμο ευρωπαϊκό έργο

που στοχεύει στην προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης

στον επιχειρηματικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα.

 

Το PROGEDΙ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος CERV 2022 Equal της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σύμπραξη του IRC (International Rescue Committee Hellas), του Generation 2.0 for Rights, Equality and Diversity και του KEAN– Cell of Altrenative Youth Activities.

Η προώθηση της ισότητας, της συμπερίληψης και της αποδοχής της διαφορετικότητας σε κάθε εργασιακό περιβάλλον, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα είναι ο στόχος του νέου μας έργου, με το οποίο θέλουμε να συστήσουμε στην αγορά εργασίας της Ελλάδας τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάθε εργασιακό περιβάλλον να γίνει ουσιαστικά συμπεριληπτικό και δίκαιο προς όλους.

Μπείτε στο progedi.eu για να μάθετε όλα τα νέα των δράσεών μας!