Νομική Συμβουλευτική & Πολιτισμική Διαμεσολάβηση

Με εμπειρία ετών στην πολιτισμική διαμεσολάβηση και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα, τα χαρτιά, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη διαμονή μεταναστών, προσφύγων και νέων μεταναστευτικής καταγωγής, το Generation 2.0 RED παρέχει καθημερινά υπηρεσίες Νομικής Συμβουλευτικής & Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης.

Μέσω της πολύτιμης δράσης του στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το g2red έχει αποδείξει έμπρακτα την εξειδικευμένη γνώση του στις άδειες διαμονής, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση ιθαγένειας και την πολιτογράφηση. Αυτές τις γνώσεις τις παρέχει δωρεάν καθημερινά, με την υπηρεσία της εξατομικευμένης Νομικής Συμβουλευτικής στα γραφεία του, κατόπιν ραντεβού. Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολίτες τρίτων χωρών όσον αφορά την πρόσβαση στην πληροφορία, το g2red παρέχει διαδικτυακά όλα τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις για τις άδειες διαμονής και την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας εδώ.

Ο οργανισμός επίσης παρακολουθεί συγκεκριμένες περιπτώσεις που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη, όπως πρόσφυγες που έχουν φυλακιστεί λόγω ληγμένων εγγράφων και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία. Καταρτισμένο προσωπικό, επίσης, καταγράφει ρατσιστικά περιστατικά, τα οποία στη συνέχεια προωθούνται στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, όπου το g2red αποτελεί και επίσημο μέλος.

Τέλος, στα πλαίσια αυτά διοργανώνονται σε συχνή βάση ενημερωτικές εκδηλώσεις και εργαστήρια για τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις συνεχείς τροποποιήσεις των σχετικών νομικών πλαισίων.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Νομικής Συμβουλευτικής στο [email protected]