Υπηρεσία Απασχολησιμότητας

Français

 

Σχετικά με το έργο «Worldplaces-Workplaces Working for Women Integration» 

Η Υπηρεσία Απασχολησιμότητας στο Generation 2.0 RED συνεχώς ανανεώνεται βάσει των αναγκών που αναδύονται, εντάσσοντας τις καλές πρακτικές που αναγνωρίζονται και τη γνώση που διευρύνεται αδιάκοπα από το 2016, όταν λειτούργησε πρώτη φορά η υπηρεσία απευθυνόμενη σε άτομα δεύτερης γενιάς, μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Από τον Δεκέμβριο του 2021, η Υπηρεσία Απασχολησιμότητας εστιάζει στις γυναίκες μεταναστευτικού προφίλ που διαμένουν στην Αθήνα, υλοποιώντας το έργο «Worldplaces-Workplaces Working for Women Integration», που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με άλλους διακεκριμένους Ευρωπαίους εταίρους. O στόχος του Generation 2.0 RED είναι να εισαγάγει καλές πρακτικές συμπερίληψης στο εργασιακό περιβάλλον, υποστηρίζοντας γυναίκες μεταναστευτικού προφίλ, βάσει μιας προσέγγισης που εστιάζει στη Ζωή και την Κοινότητα, και δημιουργώντας, παράλληλα, ένα τοπικό δίκτυο Worldplaces που απαρτίζεται από γυναίκες μεταναστευτικού προφίλ και κερδοσκοπικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

Βάσει αξιολόγησης αναγκών ως προς την ένταξη στην αγορά εργασίας, γυναίκες μεταναστευτικού προφίλ έχουν, τώρα, πρόσβαση σε  ένα πρόγραμμα Απασχολησιμότητας, ανεξαρτήτως ηλικίας, το οποίο, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα φύλο, περιλαμβάνει: Συνεδρίες Εργασιακής Συμβουλευτικής, ομάδες Διαχείρισης Εργασιακής Ετοιμότητας (Αναζήτηση & Συνέντευξη Εργασίας, Εργασιακά δικαιώματα, Εργασιακή Κουλτούρα, Προσωπικές Δεξιότητες) και Εκπαιδεύσεις ενίσχυσης της ισορροπίας μεταξύ Εργασίας και Ζωής (Ενημέρωση για τις δομές Βρεφονηπιακής φροντίδας στην Ελλάδα, Ενδυνάμωση μητέρων, Δεξιότητες ζωής) μαζί με εκπαιδεύσεις σε Βασικές Δεξιότητες παιδικής φροντίδας. Επιπλέον, Συνεδρίες Νομικής Συμβουλευτικής μπορούν να παρασχεθούν στις ωφελούμενες όσον αφορά την άδεια εργασίας και διαμονής τους.

Το 2023, με έμφαση σε τυχόν καλές πρακτικές και μαθήματα που θα προκύψουν από την παροχή της Υπηρεσίας Απασχολησιμότητας, εταιρείες και οργανισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη πρόκειται να υποστηριχθούν στην εφαρμογή πολιτικών σχετικών με το φύλο για την ενίσχυση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των γυναικών μεταναστευτικού προφίλ μέσω των δράσεων του Diversity in the Workplace.

Για παραπομπές και αιτήματα συμμετοχής στην Υπηρεσία Απασχολησιμότητας, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο [email protected]

Οι γλώσσες που εξυπηρετούνται είναι οι εξής: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά.

 

Η υπηρεσία είναι ενεργή και διαδικτυακά, με τις εβδομαδιαίες Αγγελίες της Πέμπτης, που ενημερώνουν για τις πιο πρόσφατες θέσεις εργασίας από τους πιο δημοφιλείς ιστοτόπους στην Ελλάδα. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός ιστοτόπων αναζήτησης εργασίας και σελίδων ανθρωπιστικών οργανώσεων έχουν συγκεντρωθεί στις Πηγές Αναζήτησης Εργασίας & Ευκαιρίες Εθελοντισμού, ενώ τα Δωρεάν Προγράμματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα μάς κρατούν ενήμερους για τη μη τυπική εκπαίδευση που προσφέρεται από ΜΚΟ στην Αθήνα.

Η Υπηρεσία συμπληρώνεται από μια σειρά ενημερωτικών και πρακτικών εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί για να υποστηριχθούν όσοι επιθυμούν να πλοηγηθούν ομαλά στην ελληνική αγορά εργασίας, στο επιχειρηματικό τοπίο της Ελλάδας αλλά και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Infographics, εκπαιδευτικά βίντεο και ένας Οδηγός Απασχολησιμότητας είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά, για όσους και όσες διαμένουν στην Αττική αλλά και σε άλλα μέρη της χώρας.

 

Μερικά λόγια για την ιστορία μας:

Το 2017, το Generation 2.0 για τα Δικαιώματα, την Ισότητα & τη Διαφορετικότητα, σε συνεργασία με το International Rescue Committee, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα με τίτλο «Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εργασία για ευάλωτους πληθυσμούς στην Αθήνα», στοχεύοντας να υποστηρίξει πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους με την εύρεση εργασίας μέσω της Υπηρεσίας Απασχολησιμότητας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε συνεδρίες Εργασιακής Συμβουλευτικής  Υ, Ομάδες Αναζήτησης Εργασίας με χρήση υπολογιστή, ειδικά σχεδιασμένα Εργαστήρια Ανάπτυξης Προσωπικών Δεξιοτήτων, καθώς και προγράμματα κατάρτισης Πολιτισμικής Διαμεσολάβησης και Web Development.

Ένας Οδηγός Απασχολησιμότητας και 2 tutorials δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες των νεοαφιχθέντων για ευκολότερη πρόσβαση στην ελληνική αγορά εργασίας. Το υλικό μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Από το 2020 και μέχρι τον Αύγουστο του 2021, η Υπηρεσία Απασχολησιμότητας συμπεριλήφθηκε στο έργο «Equality Works» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.

Το συγκεκριμένο έργο ακολούθησε μια ολιστική προσέγγιση ως προς την ισότιμη πρόσβαση σε εργασία και εκπαίδευση για μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Διατηρώντας στον πυρήνα της την εξατομικευμένη Εργασιακή Συμβουλευτική, ενισχύθηκαν οι συνεδρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ενώ ενθαρρυνόταν η συμμετοχή των ατόμων σε Ομάδες Ανάπτυξης Δεξιοτήτων αναγκαίων για την αγορά εργασίας, και στα Σεμινάρια Ανάπτυξης Προσωπικών Δεξιοτήτων. Τα ενημερωτικά σεμινάρια πάνω στα Εργασιακά Δικαιώματα συμπληρώθηκαν από τις εκπαιδεύσεις στην Προάσπιση Δικαιωμάτων. Τέλος, μια καινούρια δράση, αυτή του Peer learning, προσέφερε τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων με εκπαιδευτές άτομα από τους ωφελούμενους της Υπηρεσίας που επιθυμούσαν να μοιραστούν την τεχνογνωσία και τις γνώσεις τους.

Ως προς την ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης, η Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, που προστέθηκε ως δράση στην Υπηρεσία από τον Μάρτιο του 2019, με την υποστήριξη του International Rescue Committee,  και κάτω από το Active citizens fund, μετεξελίχθηκε σε 3 εκπαιδεύσεις πάνω στη Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα.

Τα Μαθήματα Ελληνικών, σε Βασικό και Προχωρημένο επίπεδο, λειτούργησαν υποστηρικτικά στους ωφελούμενους που επιθυμούσαν να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους στο ίδιο έργο, ενώ το Mentoring ασυνόδευτων ανηλίκων ήταν άλλη μια νέα καινοτόμα δράση με στόχο να ενισχυθεί η ένταξη των ανηλίκων στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Φυσικά, η Υπηρεσία Απασχολησιμότητας, όπως πάντα, συνδεόταν άρρηκτα με το Δίκτυο «Diversity in the Workplace», που πρόσφερε σε ωφελούμενους, κάτω από το ίδιο έργο, και με την πολύτιμη συνδρομή εργοδοτών, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, εκπαιδεύσεις τεχνικών δεξιοτήτων όπως και ενημερωτικές συναντήσεις για διάφορους τομείς της οικονομίας.