Διεκδίκηση Δικαιωμάτων

Λειτουργώντας ως άτυπη ομάδα ήδη από το 2006, γνωστή ως “Δεύτερη Γενιά”, ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα της, μέχρι τότε, αόρατης γενιάς παιδιών μεταναστών, που γεννιούνται ή/και μεγαλώνουν στην Ελλάδα. 

Ξεκινώντας από καμπάνιες για την ευαισθητοποίηση, διοργανώσαμε ημερίδες ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα και ασκήσαμε συνεχόμενη πίεση που οδήγησε επιτυχώς στην ψήφιση του νόμου 4332/2015 και το δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια. Καθ’ολη τη διάρκεια της δράσης μας στο πεδίο, δουλεύοντας ενεργά για την κοινωνική αλλαγή, συμμετείχαμε σε διαβουλεύσεις πάνω στην μεταναστευτική πολιτική. Παρείχαμε υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Η συνεργασία ήταν καθοριστική στο έργο μας και επιδιώξαμε ενεργά να οικοδομήσουμε εργασιακές σχέσεις, καθώς και συμμαχίες μεταξύ των μεταναστευτικών κοινοτήτων, οργανώσεων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στον μεταναστευτικό χώρο. 

Έπειτα από χρόνια ακτιβιστικής δράσης καθώς και άσκησης πολιτικής πίεσης, ιδρύθηκε το Generation 2.0 RED, όταν η «Δεύτερη Γενιά» ένωσε τις δυνάμεις της με το Ινστιτούτου για τα Δικαιώματα, την Ισότητα & την Ετερότητα (i-RED) τον Δεκέμβριο του 2013.


Σήμερα, το έργο μας για την διεκδίκηση δικαιωμάτων περιλαμβάνει μια ποικιλία οργανωμένων δραστηριοτήτων σε πέντε βασικούς θεματικούς τομείς:

Μεταναστευτικό 

Μέσω της διαμεσολάβησης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, το Generation 2.0 RED επικοινώνησε στον αρμόδιο Υπουργείο τα νομικά κενά και τα προβλήματα που υπήρχαν καθημερινά, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά στη βελτίωση του Κώδικα Μετανάστευσης.

Η συγκεκριμένη δράση συνέβαλε και στη δημιουργία δύο ξεχωριστών ιστοσελίδων, την Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας και την Πορεία Υπόθεσης Κτήσης Ιθαγένειας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία των υποθέσεών τους συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους, μειώνοντας έτσι σε έναν βαθμό το αίσθημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας που δημιουργείται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η διεκδίκηση δικαιωμάτων, όμως, δε σταμάτησε εκεί. Το Generation 2.0 RED, προωθώντας την θεσμική και κοινωνική ένταξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, συνεχίζει καθημερινά την παρακολούθηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την εφαρμογή του Κώδικα Μετανάστευσης, πραγματοποιώντας τακτικές επισκέψεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος και την εφαρμογή των σχετικών νόμων.

ΑΣΕΤ

Με στόχο την ενδυνάμωση των μεταναστευτικών κοινοτήτων μέσω της άμεσης συμμετοχής τους στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, θεσπίσαμε το Αντιπροσωπευτικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΑΣΕΤ) για να ανταποκριθεί στις σημερινές προκλήσεις στη μετανάστευση και την ένταξη. Το συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους μεταναστευτικών κοινοτήτων με ενεργό δράση στην Ελλάδα σε κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Παράλληλα συμμετέχουν επιστήμονες και εμπειρογνώμονες με πείρα και εξειδίκευση στο μεταναστευτικό χώρο καθώς και στο χώρο της προάσπισης και διεκδίκησης δικαιωμάτων.


Ιθαγένεια

Παρατηρητήριο για την Ιθαγένεια

Αναγνωρίζοντας το αίσθημα ανασφάλειας των ατόμων που δικαιούνται την ελληνική ιθαγένεια, το Generation 2.0 RED δημιούργησε το Παρατηρητήριο για την Ιθαγένεια. Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι:

  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής του νόμου για την ιθαγένεια με την αναζήτηση ποσοτικών δεδομένων αλλά και μέσω των συμβουλευόμενων.
  • Ο εντοπισμός των στοιχείων της διαδικασίας που την καθιστούν πιο περίπλοκη και δυσχερή για τους/τις δικαιούχους.
  • Η έγκυρη ενημέρωση του κόσμου για τυχόν αλλαγές και εξελίξεις.
  • Η παρέμβαση όταν παρατηρούνται παραβιάσεις δικαιωμάτων και διοικητικές αστοχίες.

Ίση μεταχείριση 

Με σκοπό την ίση μεταχείριση παρεμβαίνουμε σε περιπτώσεις όπου διαπιστώνουμε διακρίσεις. Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις του Advocacy αφορούν σε εργασιακά δικαιώματα, όπως ο διορισμός στο δημόσιο και η ασφάλιση.


Ρατσισμό και Διακρίσεις

Απέναντι στις διακρίσεις και τις ρατσιστικές συμπεριφορές που εντοπίζουμε καθημερινά, αντιδρούμε και τοποθετούμαστε δημόσια και τονίζουμε τους μηχανισμούς τους οποίους μπορεί να ανατρέξει κανείς για να τις αντιμετωπίσει.


Ενεργοί πολίτες – Συμμετοχή στα κοινά  

Θεωρούμε ότι η κατοχύρωση του δικαιώματος στην ιθαγένεια δεν αποτελεί τη γραμμή του τερματισμού, αλλά την αφετηρία για την ενεργό συμμετοχή των νέων Ελλήνων πολιτών στα κοινά. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας στο συγκεκριμένο τομέα, διοργανώσαμε τόσο το 2014 όσο και το 2019 καμπάνιες εκλογικής κινητοποίησης, δίνοντας έμφαση στη σημασία της ενεργούς συμμετοχής.

 

Για να δείτε τα τελευταία νέα του τμήματος της Διεκδίκησης Δικαιωμάτων πατήστε εδώ.