Διεκδίκηση Δικαιωμάτων

Το Generation 2.0 RED, από όταν λειτουργούσε ως μια άτυπη ακόμη ομάδα, είχε ως πρωταρχικό στόχο τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Ξεκινώντας από καμπάνιες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δεύτερη γενιά, διοργάνωσε ημερίδες ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα και άσκησε συνεχόμενη πίεση που οδήγησε επιτυχώς στην ψήφιση του νόμου 4332/2015, το δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια.

Μέσω της δράσης διαμεσολάβησης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, επικοινώνησε στο Υπουργείο τα νομικά κενά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονταν καθημερινά, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά στη βελτίωση του Κώδικα Μετανάστευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέβαλε και στη δημιουργία δύο ξεχωριστών ιστοσελίδων, την Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας και την Πορεία Υπόθεσης Κτήσης Ιθαγένειας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βάλουν τα στοιχεία τους και να παρακολουθήσουν την πορεία των υποθέσεών τους, μειώνοντας έτσι μέχρι ένα βαθμό το αίσθημα αβεβαιότητας και ανασφάλειας που δημιουργείται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Η διεκδίκηση δικαιωμάτων, όμως, δε σταμάτησε εκεί. Το Generation 2.0 RED, προωθώντας την θεσμική και κοινωνική ένταξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, συνεχίζει καθημερινά την παρακολούθηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την εφαρμογή του Νόμου της Ιθαγένειας και του Κώδικα Μετανάστευσης, πραγματοποιώντας τακτικές επισκέψεις στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος και την εφαρμογή των σχετικών νόμων.


Παρατηρητήριο για την Ιθαγένεια

Αναγνωρίζοντας την ανασφάλεια που έχει καλλιεργηθεί στα άτομα που δικαιούνται ελληνική ιθαγένεια, υπάρχει ανάγκη για έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση, καθώς και για παρακολούθηση του νομικού πλαισίου και της πορείας του θέματος της ιθαγένειας. Για το λόγο αυτό, το Generation 2.0 RED δημιούργησε το Παρατηρητήριο για την Ιθαγένεια, όπου παρακολουθεί από κοντά, αλλά και μέσω των συμβουλευόμενών του, την εφαρμογή του νέου νόμου για την ιθαγένεια.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι

  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής του νόμου με την αναζήτηση ποσοτικών δεδομένων αλλά και μέσω των συμβουλευόμενων
  • Ο εντοπισμός των στοιχείων της διαδικασίας που την καθιστούν πιο περίπλοκη και δυσχερή για τους/τις δικαιούχους
  • Η έγκυρη ενημέρωση του κόσμου για τυχόν αλλαγές και εξελίξεις
  • Η παρέμβαση όταν παρατηρούνται παραβιάσεις δικαιωμάτων και διοικητικές αστοχίες