Καμπάνια «Ισότιμοι Πολίτες»

Τον Ιούλιο του 2015 ψηφίστηκε ο Νόμος 4332/15, ο οποίος τροποποιεί τον Κώδικα Ιθαγένειας και δίνει το δικαίωμα της ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν ή/και πήγαν σχολείο στην Ελλάδα.

Ο συγκεκριμένος Κώδικας είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας καμπάνιας που ξεκίνησε το 2006 και είχε ως αποτέλεσμα την ψήφιση του Ν3838 (Νόμος Ραγκούση) το 2010. Η καμπάνια  αναβίωσε το 2011, όταν έγινε προσφυγή στο ΣτΕ για τον ισχύοντα τότε νόμο 3838. Με την κατάργηση του Ν3838, το νομικό κενό που δημιουργήθηκε δεν καλύφθηκε παρά τον Ιούλιο του 2015.

Στόχος της καμπάνιας «Ισότιμοι Πολίτες» ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το ποιοι είναι οι νέοι μεταναστευτικής καταγωγής και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Ταυτόχρονα, πίεζε για τη δημιουργία νομικού πλαισίου που θα εξασφάλιζε στα παιδιά των μεταναστών το δικαίωμα να είναι Ισότιμοι Πολίτες τόσο θεσμικά όσο και ουσιαστικά στην κοινωνική ζωή.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις και δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με πολιτικούς & κοινωνικούς φορείς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Κόρινθο & Σύρο.


Μπορείτε να δείτε εδώ το video της καμπάνιας μας!