Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Άδειες Διαμονής & Ελληνική Ιθαγένεια

Άδειες Διαμονής

Χρήσιμες πληροφορίες

  1. Εργασία
  1. Ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς λόγους
  1. Σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση

4. Οικογενειακοί λόγοι

5. Μακράς διάρκειας

6. Άλλοι λόγοι


Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας

Πως μπορώ να γίνω Έλληνας Πολίτης; Απλός Οδηγός για τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε


*Μπορείτε να βρείτε τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών εδώ.