Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Άδειες Διαμονής & Ελληνική Ιθαγένεια

Άδειες Διαμονής

Χρήσιμες πληροφορίες

1. Εργασία

2. Ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς λόγους

3. Σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση

4. Οικογενειακοί λόγοι

5. Μακράς διάρκειας

6. Άλλοι λόγοι

*Ακριβείς οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-ραντεβού) για την παραλαβή άδειας διαμονής


Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας

Πως μπορώ να γίνω Έλληνας Πολίτης; Απλός Οδηγός για τα βασικά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε


Υποδείγματα Φόρμας Αίτησης Ιθαγένειας & Πολιτογράφησης

1. Ιθαγένεια

2. Πολιτογράφηση