Άνοιγμα θέσης στο Generation 2.0 RED: Finance Officer

 

Περιγραφή θέσης

 

Finance Officer – Αθήνα – Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity

ΠΟΛΗ: Αθήνα

ΕΝΑΡΞΗ: Άμεσα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6-μηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης

Σχετικά με το GENERATION 2.0 RED

Ο οργανισμός Generation 2.0 for RightsEquality & Diversity είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που δουλεύουν μαζί για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσα από την ενδυνάμωση των κοινοτήτων.

Συνδυάζοντας δράση και έρευνα, στοχεύουμε στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ετερότητας, αγωνιζόμενοι ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις εν γένει. Ως οργανισμός, έχουμε πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην κοινωνική δράση, την κοινωνιολογική και νομική έρευνα, τη διαχείριση έργων και πολιτισμικών εκδηλώσεων. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη, διεκδικώντας δικαιώματα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.

Το αντικείμενο αυτής της θέσης είναι η οικονομική παρακολούθηση των έργων και των δράσεων που υλοποιεί ο οργανισμός (πλάνο, χρονοδιαγράμματα, ορόσημα, προϋπολογισμοί κ.ά.) στα πεδία της προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απασχολησιμότητας, της μη τυπικής εκπαίδευσης κ.ά.

Καθήκοντα | Ευθύνες

 • Συμμετοχή σε σχεδιασμό προγραμμάτων και στην κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης
 • Παρακολούθηση του πλάνου, των χρονοδιαγραμμάτων και του προϋπολογισμού των έργων
 • Παρακολούθηση ταμειακών συναλλαγών
 • Επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες για την επίτευξη των στόχων των έργων
 • Προετοιμασία οικονομικών αναφορών, παρουσιάσεων και λοιπών εγγράφων για τα ενδιαφερόμενα μέρη, χρηματοδότες και τους εταίρους
 • Οικονομική παρακολούθηση προόδου των έργων
 • Στενή συνεργασία με το λογιστήριο για την ορθή καταγραφή των δαπανών και για τη μισθοδοσία
 • Προετοιμασία οικονομικών εγγράφων (προϋπολογισμός, απολογισμός, ταμειακές ροές, bank reconciliation, κ.ά.)
 • Προετοιμασία περιοδικών χρηματοοικονομικών αναφορών
 • Συμμετοχή σε audit ενδιαφερόμενων μερών και δωρητών
 • Αξιολόγηση και βελτίωση χρηματοοικονομικών διαδικασιών και πολιτικών

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Οικονομικών επιστημών/Διοίκησης Επιχειρήσεων/Λογιστικής
 • Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο (C2 επίπεδο)
 • Πολύ καλή χρήση Microsoft Office, και άριστη χρήση του Excel
 • 1-3 χρόνια προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας σε διαχείριση προγραμμάτων στον ανθρωπιστικό τομέα

Επιθυμητά προσόντα

 • Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στην Οικονομική επιστήμη, Στατιστική και συναφή γνωστικά πεδία
 • Εκπαίδευση σε project management
 • Εμπειρία σε διαχείριση έργων CERV, AMIF, Erasmus+, ACF, κ.ά.
 • Γνώση χρηματοοικονομικών διαδικασιών
 • Κατανόηση των ζητημάτων γύρω από το μεταναστευτικό και την ένταξη πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα

Προσωπικές δεξιότητες 

 • Άριστες, γραπτές και προφορικές, επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πολύ καλές δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, οργάνωσης και συντονισμού
 • Αναλυτική σκέψη και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικό πνεύμα και δυνατότητα συνεργασίας με άτομα που έχουν διαφορετικές καταγωγές και πολιτισμικά υπόβαθρα
 • Προσαρμοστικότητα και αποφασιστικότητα για εξεύρεση λύσεων
 • Δυνατότητα για αυτόνομη εργασία χωρίς στενή επίβλεψη
 • Εχεμύθεια και διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών με απόλυτη εμπιστευτικότητα

Παρακαλούμε αποστείλετε το CV σας μαζί με συνοδευτική επιστολή στο [email protected] με θέμα «Θέση Εργασίας: Finance Officer» μέχρι 04/07/2024.

Τα βιογραφικά θα εξεταστούν από την ομάδα του G2RED ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας, εθνικότητας ή οποιουδήποτε άλλου χαρακτηριστικού, όπως πάντα.

*Μόνο τα υποψήφια άτομα που θα περάσουν από την τελική συνέντευξη εργασίας θα ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους.