Ακριβείς οδηγίες σχετικά με το πως να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-ραντεβού) για την παραλαβή ή ανανέωση άδειας διαμονής

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου από τις 19 Ιουνίου 2020 ξεκίνησε τη λειτουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-ραντεβού), όπου οι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να κλείνουν ραντεβού για την παραλαβή ή ανανέωση της άδειας διαμονής τους από τις Υπηρεσίες Μετανάστευσης. Λόγω, όμως, των δυσκολιών που έχουν ανακύψει με το κλείσιμο των ραντεβού, σας ενημερώνουμε για τα ακριβή βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, προκειμένου να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα και να κλείσετε το ραντεβού σας. 

Διαδικασία εγγραφής 

Βήμα 1

Μπαίνετε στο applications.migration.gov.gr και πατάτε την επιλογή “Νόμιμη Μετανάστευση”

Βήμα 2 

Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο “Ηλεκτρονικό ραντεβού για επίδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής”

Βήμα 3

Πατήστε την επιλογή “Εγγραφή” 

Βήμα 4

Συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί  και κάνετε κλικ στο πεδίο Συνέχεια.

Είδος τίτλου διαμονής : Συμπληρώστε το είδος της α.δ (άδειας διαμονής) που είναι σε ισχύ, είτε δεν έχει περάσει έτος από την λήξη της ή είναι προς επίδοση, ή της βεβαίωσης κατάθεσης. Επιλέξτε ως εξής:

  • ΒΙΝΙΕΤΤΑ – εάν η άδειά σας έχει επικολληθεί στο διαβατήριό σας 
  • ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – εάν είστε μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη ΕΕ και η άδειά σας έχει τη μορφή πλαστικοποιημένης κάρτας κόκκινου χρώματος 
  • ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – εάν είστε μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη ΕΕ και η άδειά σας έχει τη μορφή πλαστικοποιημένης κάρτας μπλε χρώματος 
  • ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ – εάν η άδειά σας έχει τη μορφή πλαστικής κάρτας και ο αριθμός της επάνω δεξιά ξεκινά με “Ε”
  • ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – εάν είστε κάτοχος μπλε βεβαίωσης

Αριθμός τίτλου διαμονής: Συμπληρώστε τον αριθμό της α.δ. (άδειας διαμονής) που είναι σε ισχύ, είτε δεν έχει περάσει έτος από την λήξη της ή είναι προς επίδοση, ή τον αριθμό της βεβαίωσης κατάθεσης (μπλε βεβαίωσης), χωρίς το GR, το E, το Α ή τα ψηφία “0”που προηγούνται. Για παράδειγμα, για τον αριθμό άδειας E00012345, συμπληρώστε 12345. 

*Προσοχή: Για να βρείτε το “Είδος τίτλου διαμονής” (Είδος Άδειας Διαμονής) που έχετε και τον “Αριθμό τίτλου διαμονής” (Αριθμός Αδείας) επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://portal.immigration.gov.gr/docs/eidh_entypvn

Διαβατήριο: Συμπληρώστε τον αριθμό του διαβατηρίου σας. Σε περίπτωση που είστε αντικειμενικά στερούμενος διαβατηρίου, συμπληρώστε “WITHOUT”

Επώνυμο: Συμπληρώστε το επώνυμό σας, όπως αναγράφεται στην α.δ., με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες 

Όνομα: Συμπληρώστε το όνομά σας, όπως αναγράφεται στην α.δ., με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες

Γέννηση: Συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησής σας, όπως αναγράφεται στην α.δ. Η ημερομηνία πρέπει να είναι της μορφής ηη/μμ/εεεε. 

Κινητό τηλέφωνο: Συμπληρώστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Στο τηλέφωνο αυτό θα λάβετε έναν κωδικό μιας χρήσης, τον οποίο θα εισάγετε στο επόμενο βήμα, για να συνεχίσετε. 

Δεν είμαι μηχανή:  Συμπληρώστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα 

Διαδικασία για δημιουργία κωδικού χρήστη και συνθηματικού

Στην νέα σελίδα που σας εμφανίζεται, συμπληρώστε:

Τον Κωδικό Χρήστη που επιθυμείτε. Το μήκος του θα πρέπει να είναι από 8 έως 20 ψηφία (γράμματα ή/και αριθμοί)

Το Συνθηματικό που επιθυμείτε. Ο κωδικός που θα δημιουργήσετε θα πρέπει να είναι από 8 έως 20 χαρακτήρες και να περιλαμβάνει 3 τουλάχιστον από τις παρακάτω ομάδες χαρακτήρων:

  1. πεζούς λατινικούς
  2. κεφαλαίους λατινικούς
  3. αριθμούς
  4. !@#$%^&*()-+=

Την Επιβεβαίωση Συνθηματικού, όπου θα πληκτρολογήσετε ξανά τον κωδικό που δημιουργήσατε ακριβώς από πάνω.

Τον Κωδικό Ενεργοποίησης, ο οποίος είναι ο εξαψήφιος αριθμός που θα σας σταλεί με sms στο κινητό σας τηλέφωνο και ισχύει έως 3 λεπτά μετά την αποστολή του.

Προσοχή 1: Σε αυτό το στάδιο πρέπει να έχετε συμπληρώσει όλα τα παραπάνω πεδία σε χρόνο μικρότερο των 3 λεπτών και να πατήσετε “Εγγραφή”, γιατί διαφορετικά θα λήξει ο κωδικός ενεργοποίησης και θα χρειαστεί να επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής των στοιχείων σας από την αρχή!

Προσοχή 2: Κρατήστε αποθηκευμένα κάπου τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να έχετε πάντα στη διάθεσή σας όταν χρειάζεται να μπαίνετε στο προσωπικό σας προφίλ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για οποιαδήποτε διαδικασία στο μέλλον.


Διαδικασία για κλείσιμο ραντεβού 

Βήμα 1 

Μπαίνετε στο applications.migration.gov.gr και πατάτε την επιλογή “Νόμιμη Μετανάστευση”

Βήμα 2

Στη συνέχεια κάνετε κλικ στο “Ηλεκτρονικό ραντεβού για επίδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής”

Βήμα 3 

Συμπληρώνετε τον “κωδικό χρήστη” και “συνθηματικό” 

Βήμα 4 

Για να κλείσετε ραντεβού επιλέγετε “Ραντεβού για Ανανέωση” ή “Ραντεβού για Επίδοση” 

Εάν πρόκειται για το ανήλικο παιδί σας επιλέγετε “Ραντεβού για Ανανέωση για λογαριασμό ανήλικου τέκνου” ή “Ραντεβού για Επίδοση για λογαριασμό ανήλικου τέκνου”

Βήμα 5

Είδος εντύπου α.δ.: Συμπληρώστε το είδος άδειας διαμονής που είναι έτοιμη προς επίδοση 

Αριθμός α.δ.: Συμπληρώστε τον αριθμό της άδειας διαμονής που είναι έτοιμη προς επίδοση παραλείποντας το Ε που προηγείται καθώς και τυχόν ψηφία “0”

Διαβατήριο: Συμπληρώστε τον αριθμό του διαβατηρίου σας. Σε περίπτωση που είστε αντικειμενικά στερούμενος διαβατηρίου, συμπληρώστε “WITHOUT”

Επώνυμο: Συμπληρώστε το επώνυμό σας όπως αναγράφεται στο διαβατήριό σας 

Όνομα: Συμπληρώστε το όνομά σας όπως αναγράφεται στο διαβατήριό σας 

Αριθμοί α.δ. μελών: Συμπληρώστε τους αριθμούς αδείας των εξαρτώμενων μελών για τα οποία είναι επίσης έτοιμη για επίδοση η άδεια διαμονής τους. Μπορείτε να συμπληρώσετε μέχρι (5) α.δ. Εάν δεν έχετε εξαρτώμενα μέλη, αφήστε τα πεδία κενά. 

Υπηρεσία: Επιλέξτε την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια διαμονής 

Ημερομηνία: Επιλέξτε την επιθυμητή ημερομηνία ραντεβού από τις διαθέσιμες ημερομηνίες. Πρέπει να έχετε συμπληρώσει όλα τα στοιχεία για να είναι δυνατή η αναζήτηση. 


Support was provided by HumanRights360 / Foundation Open Society Institute / Open Society Foundations