Πάρτε μέρος στην Έρευνα για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον!

 

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου PROGEDI (Promoting Gender Equality, Diversity and Inclusion in the Workplace) διεξάγουμε μία Έρευνα Αξιολόγησης 15 λεπτών για τη διαχείριση της Διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα.

Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν οι αντιλήψεις, οι εμπειρίες των εργαζομένων ατόμων και οι ανάγκες των οργανισμών στους οποίους εργάζονται ως προς τη Διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας, τις υπάρχουσες πρακτικές διαχείρισής της, αλλά και τη γενικότερη ικανότητα ένταξης στο ελληνικό εργασιακό περιβάλλον.

Στην έρευνα -που είναι ανοικτή προς το επιχειρησιακό κοινό και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου 2023- μπορούν να συμμετάσχουν εργαζόμενα άτομα σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Η συμμετοχή τους στην έρευνα θα συνεισφέρει στην κατανόηση των αναγκών και των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά εργασίας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 15 λεπτά και απευθύνεται:

  1. Σε εργαζόμενα άτομα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που απασχολούν έως 250 άτομα), μη κερδοσκοπικών οργανισμών, αλλά και φορέων του δημοσίου.
  2. Σε μέλη του Senior Management και του Human Resources (ΗR) μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που απασχολούν έως 250 εργαζόμενα άτομα) και μη κερδοσκοπικών οργανισμών.
  3. Σε διευθυντικά στελέχη φορέων του δημοσίου τομέα.

Όσον αφορά στο έργο PROGEDI, οι βασικοί στόχοι του είναι, καταρχάς, η ενίσχυση της ικανότητας των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την εφαρμογή πρακτικών ένταξης και σεβασμού της Διαφορετικότητας. Παράλληλα, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για όλους τους πυλώνες Διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον. Η παρακίνηση των επιχειρήσεων και των φορέων του δημόσιου τομέα να υπογράψουν τη Χάρτα Διαφορετικότητας στην Ελλάδα και τέλος, η ενδυνάμωση της εθνικής και διακρατικής συνεργασίας για τη διαχείριση της Διαφορετικότητας μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων, δημοσίου τομέα και κοινοτικών οργανώσεων.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.