Εργασιακή Συμβουλευτική και Μαθήματα Ελληνικών μέσω Διαδικτύου

Français

للغه العربيه اضغط هنا

برای فارسی اینجا را کلیک کنید

বাংলা

Στο πλαίσιο του προγράμματος Equality Works, η εξατομικευμένη Εργασιακή Συμβουλευτική και οι συνεδρίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τα άτομα που αναζητούν ένα εκπαιδευτικό μονοπάτι γίνονται πλέον εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου, καθώς η ομάδα του Generation 2.0 RED προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες.

Επίσης, τα Μαθήματα Ελληνικών, για αρχάριους και προχωρημένους, τα οποία λειτουργούν υποστηρικτικά στα άτομα που στοχεύουν στην ένταξή τους σε κάποια μορφή απασχόλησης ή εκπαίδευσης και δίνουν τη δυνατότητα προετοιμασίας για πιστοποίηση ελληνομάθειας, πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως έως ότου να είναι δυνατή και ασφαλής η επιστροφή στην τάξη.

Το νέο πρόγραμμα του Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity με τίτλο Ισότιμη Εργασία και Εκπαίδευση για Όλους – Equality Works, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση προς την ισότιμη πρόσβαση στην εργασία και την εκπαίδευση για όλες και όλους, παρέχει υποστήριξη και ενδυνάμωση σε άνεργους μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο ή εκτός δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, που διαμένουν στην Αττική και ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα 15-67 ετών. Στόχος του προγράμματος, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2021, είναι η ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης των πληθυσμών αυτών στην αγορά εργασίας και στη μη τυπική και τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν επιπλέον ενισχυτικές δράσεις για γυναίκες και ασυνόδευτους ανήλικους 15-18 ετών.

Για αιτήματα και παραπομπές για Εργασιακή Συμβουλευτική ή Επαγγελματικό Προσανατολισμό στείλτε μήνυμα στο [email protected] και για εγγραφές στα μαθήματα Eλληνικών εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις στο [email protected]


«Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr