Ξεκίνησαν τα Ηλεκτρονικά Ραντεβού και για Ανανέωση Αδειών Διαμονής

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης πολιτών τρίτων χωρών (e-ραντεβού) του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου πλέον διαθέτει τη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού για την ανανέωση της άδειας διαμονής καθώς και την αρχική χορήγηση σε ανήλικο τέκνο. Μέχρι πρότινος η πλατφόρμα παρείχε τη δυνατότητα προγραμματισμού ραντεβού μόνο για την παραλαβή των αδειών διαμονής από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

  • Κατά την ηλεκτρονική υποβολή για το ραντεβού της ανανέωσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής πεδίου για αλλαγή του τύπου της άδειας μόνο εφόσον το αίτημα αφορά αρχική χορήγηση καθεστώτος Επί Μακρόν Διαμένοντος, Δεκαετία ή Οικογένεια Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. και οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να διακόψουν την ισχύ της τρέχουσας άδειάς τους.
  • Για τις άδειες που έληξαν στο διάστημα από 1/7/2020 έως 19/7/2020 το ραντεβού ανανέωσης συνεχίζει να προγραμματίζεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αττικής. Δείτε εδώ τη σχετική μας ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες. 
  • Ραντεβού εξυπηρέτησης για τις κατ’εξαίρεση τέσσερις διαδικασίες (παραλαβή ληγμένης άδειας διαμονής ή μπλε βεβαίωσης για την υποβολή νέας αίτησης, επανέκδοση άδειας διαμονής λόγω απώλειας ή κλοπής, κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής βάσει 3μηνης εθνικής θεώρησης εισόδου, δικαιούχοι άδειας διαμονής/μπλε βεβαίωσης κατόπιν δικαστικής απόφασης) συνεχίζονται να προγραμματίζονται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αττικής. Δείτε εδώ τη σχετική μας ανακοίνωση για περισσότερες πληροφορίες. 

*Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ειδική σελίδα πληροφοριών των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αττικής. 

*Δείτε εδώ απλοποιημένες οδηγίες σχετικά με το πώς να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα (e-ραντεβού).


Με δεδομένη την ισχυρή σύσταση των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αττικής, να δώσουν οι δικαιούχοι και οι δικηγόροι προτεραιότητα στα ραντεβού για άδειες που έχουν λήξει το 1ο εξάμηνο του 2020 ή και νωρίτερα, εκφράζουμε την ανησυχία μας για τον τρόπο που ξεκίνησε η δυνατότητα προγραμματισμού των ραντεβού για ανανέωση ηλεκτρονικά. Η έλλειψη προγραμματισμού και προτεραιοποίησης των ανανεώσεων των αδειών διαμονής με βάση την ημερομηνία λήξης τους, ενδέχεται να δημιουργήσει ανισότητες και περαιτέρω καθυστερήσεις.


Support was provided by HumanRights360 / Foundation Open Society Institute / Open Society Foundations