Διακρίσεις στα ασφαλιστικά δικαιώματα μεταναστών: Ακόμη μία επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας

Στις 22 Μαρτίου 2018, με πρωτοβουλία του Generation 2.0 RED και την υποστήριξη του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και κοινοτήτων μεταναστών, εστάλη επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας με την οποία ζητούμε ακόμη μια φορά να αποκατασταθεί η ίση μεταχείριση μεταξύ των ασφαλισμένων στα εθνικά ασφαλιστικά ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, ζητούμε ρύθμιση που θα ορίζει πως οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες τρίτων χωρών δικαιούνται να συμπεριλαμβάνουν στο οικογενειακό τους βιβλιάριο τα μέλη της οικογένειάς τους με τους ίδιους όρους που μπορούν οι Έλληνες πολίτες, στο πνεύμα της ίσης μεταχείρισης.

Για ακόμη μια φορά ζητούμε τα αυτονόητα: ίσες υποχρεώσεις σημαίνει και ίσα δικαιώματα.

Με αυτή να αποτελεί τη δεύτερη επιστολή που στέλνουμε στο Υπουργείο Εργασίας, οκτώ μήνες μετά τη γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη, αναρωτιόμαστε σε τί οφείλεται η σιωπή του Υπουργείου Εργασίας απέναντι στο αίτημα των πολιτών με μεταναστευτική καταγωγή.

Διαβάστε την επιστολή εδώ.