Επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας για διακρίσεις στα ασφαλιστικά δικαιώματα παιδιών μεταναστών

second generation

Το ζήτημα της αδικαιολόγητης διάκρισης που υφίστανται οι πολίτες τρίτων χωρών και τα παιδιά τους όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα τίθεται για ακόμη μία φορά από το Generation 2.0 RED και το Solidarity Now.  Οι δύο οργανώσεις συνυπογράφουν κοινή επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας, ζητώντας τη διόρθωση και συμμόρφωση των επίμαχων διατάξεων με το κοινοτικό δίκαιο και την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Ύστερα από αναφορά που είχαν καταθέσει οι δύο οργανώσεις στο Συνήγορο του Πολίτη, η Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίευσε κείμενο που δικαίωνε τα παιδιά μεταναστών, κρίνοντας πως οι διατάξεις της ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας εισάγουν ανεπίτρεπτη διάκριση σε βάρος αλλοδαπών εργαζομένων, νομίμως διαμενόντων, οι οποίοι απολαμβάνουν -αδικαιολόγητα- λιγότερες παροχές από τους Έλληνες υπηκόους, με μόνο κριτήριο αυτό της ιθαγένειας. Πρόσφατη μάλιστα νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιβεβαιώσει ότι εφόσον μια επίμαχη παροχή αφορά παροχή κοινωνικής ασφάλισης, όπως εν προκειμένω, και όχι παροχή κοινωνικής πρόνοιας, δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Υπενθυμίζουμε πως πρόκειται για ένα θέμα που το Generation 2.0 RED είχε δημοσιεύσει για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2017. Σήμερα, 9 μήνες μετά, ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας να εκμεταλλευτεί την πλέον κατάλληλη ευκαιρία που εμφανίζεται εν όψει των επικείμενων τροποποιήσεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας, και να προχωρήσει σε κατάργηση του αδικαιολόγητου περιορισμού.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή εδώ.