Ποιο είναι το ελάχιστο επαρκές εισόδημα που χρειάζεται για την πολιτογράφηση;

Η νέα διαδικασία πολιτογράφησης ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2021, μετά τις αλλαγές που έγιναν με τον Ν. 4735/2020. Όλοι/ες όσοι πρόκειται να κάνουν αίτηση πολιτογράφησης ή έχουν ήδη κάνει αίτηση αλλά δεν έχουν περάσει από Επιτροπή Πολιτογράφησης έως 31/03/2021, πρέπει πρώτα περάσουν με επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για την Πολιτογράφηση (Π.Ε.Γ.Π). Στη συνέχεια, καλούνται σε συνέντευξη από τη Διεύθυνση Ιθαγένειας στην οποία έχουν καταθέσει το φάκελό τους, για να εξετάσει τα κριτήρια οικονομικής και κοινωνικής τους ένταξης. Το επαρκές εισόδημα είναι πλέον ένα από τα κριτήρια οικονομικής ένταξης που πρέπει να αποδεικνύεται για συγκεκριμένα χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης, ανάλογα με το είδος της άδειας διαμονής τους. Η εγκύκλιος, που δημοσιεύτηκε στις 18/10/2021, ορίζει όλες τις λεπτομέρειες της νέας διαδικασίας πολιτογράφησης. 

 

Ειδικά, για το επαρκές εισόδημα ισχύουν τα εξής:

α) Όσοι πρέπει να έχουν 7 χρόνια συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, όσοι έχουν καθεστώς επικουρικής προστασίας, άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, δεκαετούς διαμονής, επί μακρόν διαμένοντος, ανθρωπιστικών λόγων ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη) χρειάζεται να αποδείξουν επαρκές εισόδημα για 5 τουλάχιστον από αυτά τα 7 χρόνια.

β) Όσοι πρέπει να έχουν 3 χρόνια συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης (πολίτες χωρών της ΕΕ, σύζυγοι Ελλήνων πολιτών με παιδιά) χρειάζεται να αποδείξουν επαρκές εισόδημα για τα 3 αυτά χρόνια.

γ) Όσοι έχουν τους υπόλοιπους τύπους αδειών διαμονής, που απαιτούν 12 χρόνια συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα πριν την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης, χρειάζεται να αποδείξουν επαρκές εισόδημα για 7 χρόνια μέσα στη διάρκεια των 12 αυτών χρόνων.

Πόσο είναι το ελάχιστο επαρκές εισόδημα ανά χρόνο;

Το επαρκές εισόδημα υπολογίζεται ανά έτος και αλλάζει ανάλογα με τη χρονική περίοδο.

→ Από το 2007 έως και το 2011, το 2019 και το 2020 το ελάχιστο επαρκές εισόδημα υπολογίζεται ανά χρονιά σε:

α) 7.500€ για όσους δεν είναι παντρεμένοι
β) 8.250€ για παντρεμένους
γ) 9.000€ για παντρεμένους με ένα παιδί
δ) 9.750€ για παντρεμένους με δύο παιδιά.
ε) 10.500€ για παντρεμένους με τρία παιδιά
ζ) 8.250€ για μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί
η) 9.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες με δύο παιδιά
θ) 9.750€ για μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά


→ Από το 2012 έως και το 2018 το ελάχιστο επαρκές εισόδημα υπολογίζεται ανά χρονιά σε:
    α) 6.500€ για για όσους δεν είναι παντρεμένοι
    β) 7.150€ για παντρεμένους
    γ) 7.800€ για παντρεμένους με ένα παιδί
    δ) 8.450€ για παντρεμένους με δύο παιδιά
    ε) 9.100€ για παντρεμένους με τρία παιδιά
    ζ) 7.150€ για μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί
    η) 7.800€ για μονογονεϊκές οικογένειες με δύο παιδιά
    θ) 8.450€ για μονογονεϊκές οικογένειες με τρία παιδιά

Αναλυτικά ο πίνακας με το επαρκές εισόδημα, όπως υπάρχει στην εγκύκλιο:     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προσοχή:

⇒Το επαρκές εισόδημα αποδεικνύεται από τα εκκαθαριστικά των φορολογικών δηλώσεων που καταθέτονται με την αίτηση της πολιτογράφησης. 

⇒Είναι το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, δηλαδή το καθαρό ετήσιο εισόδημα μετά την παρακράτηση φόρου. Είναι κάθε εισόδημα που έχει αποκτήσει ο αιτών, από εργασία, σύνταξη, επιχειρηματική δραστηριότητα, ή άλλα κεφάλαια. 

⇒Εάν ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι παντρεμένος/η στον υπολογισμό του εισοδήματος υπολογίζεται και το εισόδημα που δηλώνει ο/η σύζυγός του.

⇒Εάν ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει πιστοποιηθεί με αναπηρία άνω του 67% στο ετήσιο εισόδημα υπολογίζονται και όλα τα επιδόματα που παίρνει από το κράτος.
⇒Εάν ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι εξαρτώμενο μέλος οικογένειας τότε το επαρκές εισόδημά του υπολογίζεται με βάση το εισόδημα του προσώπου από το οποίο εξαρτάται.
⇒Το επίδομα ανεργίας προσμετράται στο απαιτούμενο επαρκές εισόδημα του αιτούντος.

Το Generation 2.0 RED, με αφορμή αυτή την ενημέρωση, επαναλαμβάνει τη δημόσια διαφωνία του με την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήματος στην πολιτογράφηση. Πρόκειται για ένα άκρως αυστηρό κριτήριο που παραγνωρίζει την ελληνική πραγματικότητα της προηγούμενης δεκαετίας και τις σοβαρές συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε όλο τον πληθυσμό της χώρας. Ιδιαίτερα προβληματικό είναι και το γεγονός ότι επαρκές εισόδημα πρέπει να αποδείξουν όχι μόνο όσοι επιθυμούν να καταθέσουν νέες αιτήσεις αλλά και οι παλιοί αιτούντες, που η αίτηση πολιτογράφησης τους δεν πρόλαβε να εξεταστεί έως τις 31/03/2021. Έτσι, άτομα που κατέθεσαν με διαφορετική διαδικασία, έρχονται τώρα αντιμέτωπα με νέα κριτήρια, κινδυνεύοντας να απορριφθούν οι αιτήσεις τους, που εκκρεμούν χρόνια και να χάσουν τα ακριβά παράβολα που είχαν πληρώσει στο παρελθόν (700 ή 550 ευρώ ανάλογα με την περίοδο που κατέθεσαν αίτηση).