Καλώς ήρθατε στο Worldplaces!

Français

Οι γυναίκες συμμετέχουν σημαντικά λιγότερο στην αγορά εργασίας από τους άνδρες. Αυτό είναι γεγονός, ανεξαρτήτως καταγωγής, τόπου διαμονής, ηλικίας κ.λπ. μιας γυναίκας. Ακόμα και όταν οι γυναίκες εργάζονται, και πάλι αφιερώνουν τον διπλάσιο χρόνο από τους άνδρες στη φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων και στις ανάγκες του σπιτιού. Η φροντίδα προς άλλους συνεπάγεται και λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης, ενώ αυτές οι ευκαιρίες μειώνονται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των παιδιών σε μια οικογένεια. Ως αποτέλεσμα, περίπου το 1/3 των γυναικών που διαμένουν στην Ευρώπη εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης, εξαιτίας των ευθυνών της προσωπικής τους ζωή. Ενώ τέτοιες διαπιστώσεις ισχύουν για τις γυναίκες παγκοσμίως, ανεξάρτητα από την καταγωγή, την ηλικία και τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό, ο αντίκτυπός τους στις γυναίκες μεταναστευτικής καταγωγής φαίνεται να βαραίνει ακόμη περισσότερο όσον αφορά τις ευκαιρίες στις οποίες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση.

Τα δεδομένα αυτά έχουν συνέπειες στην οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και στην εξέλιξη των δεξιοτήτων τους και οδηγούν σε αυξημένα ποσοστά αδήλωτης συμμετοχής στην αγορά εργασίας, ενώ καλλιεργούν τις εμφανείς διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο φύλα και που συντηρούν τον φαύλο κύκλο της άνισης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας.  

To Generation 2.0 RED υλοποιεί τώρα, μαζί με άλλους διακεκριμένους Ευρωπαίους εταίρους, το έργο «Worldplaces-Workplaces Working with Migrant Women», το οποίο απευθύνεται σε γυναίκες μεταναστευτικού προφίλ, που διαμένουν στην Αττική, ανεξαρτήτως ηλικίας. Με το έργο αυτό, η Υπηρεσία της Απασχολησιμότητας θα παράσχει ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο αποκλειστικά σε γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν ή να επανενταχθούν ισότιμα στην αγορά εργασίας, εστιάζοντας παράλληλα στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής.

Οι συμμετέχουσες στο πρόγραμμα θα ωφεληθούν από:

  • Εξατομικευμένες συνεδρίες Εργασιακής Συμβουλευτικής
  • Ομαδικές συνεδρίες Εργασιακής Ετοιμότητας (Αναζήτηση εργασίας & Προετοιμασία για Συνέντευξη, Εργασιακά Δικαιώματα, Εργασιακή Κουλτούρα, Προσωπικές Δεξιότητες)
  • Εκπαιδεύσεις Ενίσχυσης της Ισορροπίας Προσωπικής-Εργασιακής Ζωής (Ενημέρωση για τις δομές Βρεφονηπιακής φροντίδας στην Ελλάδα, Ενδυνάμωση μητέρων, Δεξιότητες ζωής)
  • Εκπαιδεύσεις σε Βασικές Δεξιότητες παιδικής φροντίδας

Επιπλέον, η Υπηρεσία της Νομικής Συμβουλευτικής θα προσφέρει εξατομικευμένες συνεδρίες σε συμμετέχουσες αναφορικά με το νομικό καθεστώς τους (π.χ. π άδεια διαμονής και πρόσβαση στην αγορά εργασίας) όπως και ως προς το δικαίωμα στην ελληνική ιθαγένεια

Ελάτε να χτίσουμε μαζί το δίκτυο Worldplaces της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας περισσότερες ίσες ευκαιρίες εργασίας και εκπαίδευσης για γυναίκες μεταναστευτικού προφίλ.

Το πρόγραμμα θα προσφέρεται σε ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο [email protected] 

*Συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης