Ενημέρωση για τη Λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την περίοδο των εορτών

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Αθηνών Α’ (Υπατίας 6) δεν θα δέχεται κοινό για προέλεγχο και παραλαβή αιτήσεων ιθαγένειας και πολιτογράφησης από Δευτέρα 17/12/2018 έως και την Τετάρτη 9/1/2019.

 

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής (Φαβιέρου 58) επίσης δεν θα δέχεται κοινό για αιτήσεις ιθαγένειας (Ν. 4332/2015) αλλά και πολιτογράφησης από Δευτέρα 24/12/2018 μέχρι και Τετάρτη 9/1/2019.

 

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής λαμβάνει κανονικά αιτήσεις ιθαγένειας (Ν.4332/2015) σύμφωνα με τις προκαθορισμένες ημέρες υποδοχής κοινού, εκτός από τις επίσημες αργίες (Τρίτη 25/12/2018 και Τρίτη 1/1/2019).

 

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων δεν θα λαμβάνει αιτήσεις για ιθαγένεια (Ν.4332/2015 Γέννηση – Φοίτηση) από Δευτέρα 17/12/2018 έως και την Πέμπτη 10/1/2019.

 

*Προσοχή, υπενθυμίζουμε ότι για την περίοδο αυτή τα αιτήματα για Γέννηση – Φοίτηση (Ν.4332/2015) λόγω λήξης των μεταβατικών διατάξεων στις 31/12/2018 μπορούν να παραλαμβάνονται και με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή courier). Παρακαλούμε κρατήστε την απόδειξη αποστολής. Επίσης είναι δυνατή η κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών για ιθαγένεια/πολιτογράφηση στη Γραμματεία των Διευθύνσεων.

 

Όσον αφορά τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Αθηνών Α’, Κεντρικού Τομέα & Δυτικής Αττικής, Βόρειου Τομέα & Ανατολικής Αττικής, καθώς και Νότιου Τομέα, Πειραιώς & Νήσων, θα είναι ανοικτές και θα λειτουργούν κανονικά εκτός από τις επίσημες αργίες, 25 και 26 Δεκεμβρίου 2018 (με μια επιφύλαξη και για τις παραμονές 24 και 31 Δεκεμβρίου) καθώς και την 1η Ιανουαρίου 2019.