Παράταση προθεσμίας για την ιθαγένεια δεύτερης γενιάς

Μετά από παρεμβάσεις του Generation 2.0, έγινε δεκτή χτες στη Βουλή τροπολογία που παρατείνει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για την ιθαγένεια (βάσει του ν.4332/2015) σε όσα άτομα είχαν ολοκληρώσει τις απαραίτητες σπουδές πριν τις 9/7/2015.

Συγκεκριμένα, η παράταση δίνεται μέχρι τις 31/12/2018*.

Όπως είχαμε ενημερώσει και εδώ, βάσει του νόμου, τα παιδιά μεταναστών που είχαν συμπληρώσει τα απαραίτητα χρόνια φοίτησης σε ελληνικά σχολεία πριν την έναρξη του νόμου, είχαν συγκεκριμένες προθεσμίες να κάνουν αίτηση για ιθαγένεια.
Η προθεσμία αυτή ήταν η 9η/7/2018 και αφορούσε:

  • Όσους/ες στις 9/7/2015 ήταν ενήλικοι και είχαν ήδη ολοκληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια φοίτησης σε σχολεία στην Ελλάδα που ακολουθούν το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών (είτε ως ανήλικοι είτε ως ενήλικοι μέχρι τα 23 έτη)
  • Όσους/ες είχαν ήδη αποφοιτήσει έως και την 8η/7/2015 από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και διέθεταν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στη Ελλάδα

Ωστόσο, λόγω της γραφειοκρατίας και για λόγους υπεράνω των δυνάμεων τους, υπήρξαν αρκετά άτομα που δεν πρόλαβαν την προθεσμία, καθώς η συγκέντρωση ορισμένων δικαιολογητικών είναι εξαιρετικά χρονοβόρα.
Πέραν από τις καθυστερήσεις υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια στην διαδικασία. Ενδεικτικά, τα λάθη στις ληξιαρχικές πράξεις των γεννηθέντων στην Ελλάδα αποτελούν και το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί τη δεύτερη γενιά. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα των παιδιών των μεταναστών αναγράφονται διαφορετικά στα διάφορα επίσημα έγγραφα, όπως οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, τα απολυτήρια από τα σχολεία κ.α., κάτι το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν λύνεται με απλή διόρθωση, αλλά χρειάζεται δικαστική παρέμβαση. Στις περιπτώσεις δε, που τα ενδιαφερόμενα άτομα έχουν γεννηθεί εκτός Ελλάδος, έρχονται αντιμέτωπα με μια δαιδαλώδη διαδικασία επικύρωσης των πιστοποιητικών γέννησης.

Τα ανωτέρω ζητήματα τέθηκαν ενώπιον της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας αλλά και της ομάδας Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, με αποτέλεσμα την παράταση της προθεσμίας έως τις 31/12/2018.


* Εδώ μπορείτε να βρείτε το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις υπηρεσίες σχετικά με την παράταση, μετά τη δημοσίευση του νόμου Κλεισθένη στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.