Ενημέρωση σχετικά με τις προθεσμίες για την ιθαγένεια δεύτερης γενιάς

Μάθετε ποιες κατηγορίες δεύτερης γενιάς μπορούν να κάνουν αίτηση για ιθαγένεια μέχρι το καλοκαίρι του 2018

Όπως είναι γνωστό, το 2015 ψηφίστηκε ο νόμος 4332 που έδωσε το δικαίωμα για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας στα γεννημένα ή/και μεγαλωμένα στην Ελλάδα παιδιά των μεταναστών, αποκαθιστώντας την κοινωνική αδικία που προκλήθηκε από την απόφαση 460 του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικό το άρθρο 1Α του νόμου 3838/10.

Με το νόμο 4332, πρόσβαση στην ελληνική ιθαγένεια αποκτούν όσα παιδιά έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς α) την 9ετή υποχρεωτική εκπαίδευση ή β) τη δευτεροβάθμια (γυμνάσιο & λύκειο) ή γ) έχουν απολυτήριο Λυκείου σε συνδυασμό με πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Ταυτόχρονα, τα ανήλικα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα θεμελιώνουν δικαίωμα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας στην Α’ δημοτικού, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις νομιμότητας των γονέων τους.

Βάσει του νόμου, τα παιδιά μεταναστών που συμπληρώνουν τα απαραίτητα χρόνια φοίτησης πριν την ενηλικίωση, έχουν τρία χρόνια από την ενηλικίωση τους, δηλαδή μπορούν μέχρι τα 21 τους, να κάνουν αίτηση για ιθαγένεια. Σε περίπτωση που συμπληρώσουν τα απαιτούμενα χρόνια ως ενήλικες (μέχρι τα 23 χρόνια), έχουν 3 χρόνια περιθώριο από τη συμπλήρωσή τους για να καταθέσουν αίτηση.

Στα πλαίσια αυτά, και για να καλυφθούν τα κενά που προφανώς δημιουργούν αυτές οι προθεσμίες, για να μην αδικηθούν δηλαδή τα χιλιάδες ενήλικα παιδιά μεταναστών που είχαν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την ψήφιση του νόμου, θεσπίσθηκαν συγκεκριμένες μεταβατικές διατάξεις για την κατηγορία των ατόμων αυτών.

Bάσει αυτών των μεταβατικών διατάξεων, παρέχεται η δυνατότητα κτήσης της ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και στα ενήλικα παιδιά μεταναστών που:

  1. Είχαν ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και ήταν ανήλικοι κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης, και είναι ενήλικοι κατά την 9η/7/2015
  2. Είχαν ήδη ολοκληρώσει πριν την 9η/7/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ήταν ενήλικοι κατά το χρόνο επιτυχούς ολοκλήρωσης της ως άνω απαιτούμενης φοίτησης, αλλά δεν είχαν υπερβεί τα 23ο έτος της ηλικίας τους
  3. Έχουν ήδη αποφοιτήσει έως και την 8η/7/2015 από τμήμα ή σχολή ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εφόσον διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στη Ελλάδα

Και στις δυο περιπτώσεις, η σχετική δήλωση-αίτηση του ενήλικου υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4332/2015, δηλ. έως και την 9η/7/2018.


Τι σημαίνει αυτό;

Όσοι ήταν ενήλικες κατά την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή στις 9/7/2015, και είχαν ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς τις τάξεις δημοτικού και γυμνασίου ή γυμνασίου και λυκείου ή λυκείου και ΑΕΙ, έχουν περιθώριο μέχρι τις 9/7/2018 να καταθέσουν αίτηση για την ελληνική ιθαγένεια. Δηλαδή, έχουν λίγο παραπάνω από 3 μήνες προθεσμία από τώρα για να κάνουν αίτηση.

Το υπενθυμίζουμε αυτό διότι γνωρίζουμε καλά πως κάποια δικαιολογητικά παίρνουν αρκετό χρόνο για να ετοιμαστούν.

Ακόμα δεν υπάρχει πρόβλεψη για παράταση, οπότε μετά το πέρας της προθεσμίας, τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει πλέον να ακολουθήσουν την διαδικασία πολιτογράφησης, η οποία είναι αρκετά πιο ακριβή και σημαντικά πιο χρονοβόρα.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά για την ιθαγένεια και την πολιτογράφηση, πατήστε εδώ.

Και μην ξεχνάτε, το Generation 2.0 παρέχει δωρεάν νομική συμβουλευτική. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.