Ενημέρωση για ημέρες και ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών Ιθαγένειας

Κατόπιν επικοινωνίας με τις υπηρεσίες ιθαγένειας σας ενημερώνουμε για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους


ΔΑΚ Αθηνών Α’ (Υπατίας 6)

Για ενημέρωση πορείας φακέλου

Τμήμα Ιθαγένειας: κάθε Τετάρτη 10:00-14:00

Τμήμα Πολιτογράφησης: κάθε Τρίτη 09:00-14:00 

 

Για κατάθεση νέων αιτημάτων

Τμήμα Ιθαγένειας: κάθε Τετάρτη 10:00-14:00

Τμήμα Πολιτογράφησης: κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00-14:00 

 

*Οι δικηγόροι μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Ιθαγένειας και Πολιτογράφησης κάθε Τρίτη και Πέμπτη 08:30-10:00.

*Η Γραμματεία δέχεται το κοινό καθημερινά 07:30-15:30 για κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών.

*Τα Μητρώα Αρρένων δέχονται το κοινό κάθε Τετάρτη 10:00-14:00. 


ΔΑΚ Κεντρικού Τομέα και Δυτικής Αττικής (Φαβιέρου 58)

Για ενημέρωση πορείας φακέλου

Τμήμα Ιθαγένειας, Πολιτογράφησης και Γραμματεία: κάθε Τετάρτη 09:00-14:00.

*Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν και τηλεφωνικώς καθημερινά 09:00-14:00. 

 

Για κατάθεση νέων αιτημάτων

Τμήμα Ιθαγένειας και Πολιτογράφησης:  κάθε Τετάρτη 09:00-14:00.

*Η Γραμματεία  δέχεται το κοινό καθημερινά 09:00-14:00 για κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών. 


ΔΑΚ Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής (Λεωφ. Σπατών 65, Γέρακας)

Για ενημέρωση πορείας φακέλου

Τμήμα Ιθαγένειας, Πολιτογράφησης και Γραμματεία: κάθε Δευτέρα 09:00-14:00.

 

Για κατάθεση νέων αιτημάτων 

Τμήμα Ιθαγένειας και Πολιτογράφησης: κάθε Τρίτη 09:00-14:00  

*Η Γραμματεία δέχεται το κοινό καθημερινά 08:00-15:00 για κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών και πληροφορίες. 


ΔΑΚ Νοτίου Τομέα, Πειραιώς και Νήσων (Αγίου Διονυσίου 5, Πειραιάς)

Για ενημέρωση πορείας φακέλου

Τμήμα Ιθαγένειας και Πολιτογράφησης:  κάθε Δευτέρα 11:00-14:00 

Για κατάθεση νέων αιτημάτων

Τμήμα Ιθαγένειας: κάθε Τρίτη 09:00-13:00 

Τμήμα Πολιτογράφησης: κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, συνήθως Τρίτες και Πέμπτες. 

 

*Η Γραμματεία δέχεται το κοινό καθημερινά 07:30-15:00 για κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών και άλλες πληροφορίες οποιουδήποτε τύπου.


*Μπορείτε να βρείτε τις ημέρες και ώρες λειτουργίας και σε αυτό το κείμενο.