Η Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αίτησης για την Άδεια Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους Βήμα προς Βήμα

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας  στις 15/04/2021 με την οποία ενημερώνουμε σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με το ν. 4251/2014 (Α’80), δημοσιεύουμε τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσετε για την υποβολή της αίτησης. Η διαδικασία αίτησης διαρκεί 30 λεπτά (μισή ώρα), μετά το σύστημα θα σας ζητήσει να κάνετε ανανέωση της σελίδας.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν:

  1. Οι ενήλικες με επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα
  2. Τα ανήλικα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς τους
  3. Οι γονείς ανήλικων ημεδαπών (παιδιών που είναι Έλληνες πολίτες από Έλληνα γονέα)