Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αίτηση Άδειας Διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έθεσε χθες 15/04/2021 σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με το ν. 4251/2014 (Α’80). Μπαίνοντας στο παραπάνω λινκ, στο τέλος της σελίδας υπάρχει η κατηγορία Χορήγηση άδειας διαμονής για Εξαιρετικούς Λόγους. Όταν πατήσετε πάνω σε αυτό εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα:

Εμφανίζονται σε μπλε πλαίσια οι τρεις κατηγορίες ατόμων οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση. Πατάτε στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει για να υποβάλετε την αίτηση.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν:

  1. Ενήλικες με επταετή συνεχή διαμονή στη χώρα
  2. Ανήλικα προστατευόμενα μέλη
  3. Γονείς ανήλικων παιδιών που είναι Έλληνες πολίτες από Έλληνα γονέα

Σύντομα το Generation 2.0 RED θα ανεβάσει  αναλυτικές οδηγίες με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την υποβολή της αίτησης.