Αποστολή νέων αιτήσεων και εξέταση εκκρεμών φακέλων δεύτερης γενιάς στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής

Τον Οκτώβριο του 2020 συστάθηκε η νέα Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής, η οποία είναι πλέον αρμόδια για υποθέσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα σύμφωνα με τα άρθρα 1Α και 1Β του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας. Μέχρι πρόσφατα δεν είχε αρχίσει να λειτουργεί πλήρως, οπότε οι αιτήσεις στέλνονταν στις πρώην αρμόδιες Διευθύνσεις Ιθαγένειας. 

Σας ενημερώνουμε ότι από εδώ και στο εξής  η νέα Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής δέχεται την αποστολή νέων αιτήσεων της δεύτερης γενιάς στη δική της υπηρεσία.

Προσοχή:

  • Μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή (μέσω ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής, Ευαγγελιστρίας 2, 10563 Αθήνα.
  • Φόρμες των αιτήσεων ανάλογα την κατηγορία, μπορείτε να βρείτε εδώ.
  • Τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά μπορούν είτε να αποστέλλονται επίσης με συστημένη επιστολή, είτε μέσω email στη διεύθυνση [email protected] (μόνο για τις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται η προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων). 
  • Δυνατότητα εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι εφικτοί οι παραπάνω τρόποι και μόνο μετά από ραντεβού που κλείνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα: 2131361218, 2131361115, 2131361364.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι και τα εκκρεμή αιτήματα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω γέννησης και/ή φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, που είχαν κατατεθεί στις πρώην αρμόδιες Διευθύνσεις Ιθαγένειας της Περιφέρειας Αττικής (Υπατίας, Φαβιέρου, Γέρακα και Πειραιά) είναι σε διαδικασία μεταφοράς και έχουν ξεκινήσει να εξετάζονται από  τη νέα Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής.