Υποβολή αιτήσεων στις εξετάσεις Νοεμβρίου 2021 για το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ)

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει θέσει σε λειτουργία από τις 19/07/2021 την πλατφόρμα αίτησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 05/09/2021. Η συγκεκριμένη αίτηση αφορά αποκλειστικά τις εξετάσεις του Νοεμβρίου 2021.  Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις (με ποσοστό σωστών απαντήσεων 70%) θα πάρουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ). Την επικαιροποιημένη Τράπεζα Θεμάτων οι υποψήφιοι μπορούν να τη βρουν στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματεία Ιθαγένειας.

Το ΠΕΓΠ αντικαθιστά τη διαδικασία της προφορικής συνέντευξης που ίσχυε μέχρι τις 31/03/2021. Είναι δηλαδή απαραίτητο έγγραφο, για να ολοκληρωθεί η εξέταση των εκκρεμών φακέλων πολιτογράφησης και απαιτούμενο δικαιολογητικό για όσες και όσους επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης.

Σημαντικό!

  • Οι εξετάσεις για το ΠΕΓΠ θα γίνονται δύο φορές το χρόνο, τον Μάιο και τον Νοέμβριο κάθε έτους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν συμμετοχή, στην εξεταστική περίοδο που επιθυμούν. 
  • Όσοι έχουν ενεργή αίτηση πολιτογράφησης (αριθμό φακέλου σε υπηρεσία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών) την πρώτη φορά συμμετοχής στις εξετάσεις απαλλάσσονται από το παράβολο συμμετοχής στις εξετάσεις, δηλαδή δεν θα πληρώσουν τα 150 ευρώ που απαιτούνται για την συμμετοχή. Αν δεν επιτύχουν, στις επόμενες αιτήσεις θα πληρώνουν 150 ευρώ κάθε φορά που θα συμμετέχουν, όπως ισχύει για όσους δεν έχουν καταθέσει ακόμη αίτηση πολιτογράφησης.
  • Τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και τα άτομα άνω των 62 ετών θα δώσουν τις εξετάσεις προφορικά. Τα άτομα με αναπηρία θα εξεταστούν σε ειδική ύλη η οποία είναι αναρτημένη στην τράπεζα θεμάτων
  • Όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς στις έξι τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, ή στις εννέα τάξεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή είναι κάτοχοι πτυχίου/μεταπτυχιακού/διδακτορικού ελληνικού ΑΕΙ εξαιρούνται από τη διαδικασία της εξέτασης για το ΠΕΓΠ. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Διεύθυνση Ιθαγένειας, στην οποία έχουν καταθέσει ή πρόκειται να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης, για να αποστείλουν τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι επιτυχούσες και επιτυχόντες στην προηγούμενη εξεταστική περίοδο μπορούν να συνδεθούν στην πλατφόρμα για να εκτυπώσουν το ΠΕΓΠ και να το υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία.