Σημαντική μείωση ορισμένων παραβόλων αδειών διαμονής

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση αναπροσαρμόζεται το κόστος για τα παράβολα της τριετούς αυτοτελούς άδειας διαμονής για τα παιδιά μεταναστών που ενηλικιώνονται μέχρι και την ηλικία των 21 καθώς και των συνταξιούχων. Το κόστος των συγκεκριμένων παραβόλων μειώνεται από τα 450€ και 1000€ αντίστοιχα στα 150€.

Όπως είχαμε αναφέρει και στην σχετική ανακοίνωση, με το άρθρο 38 του Ν.4546/2018 αναπροσαρμόστηκαν τα παράβολα σε αρκετές άδειες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν και η κίνηση αυτή ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι μείωσε σημαντικά το κόστος των παραβόλων σε αρκετές άδειες, την ίδια στιγμή όμως η διατήρηση ή/και αύξηση του κόστους σε άλλα δημιούργησε μια ανισορροπία. Για παράδειγμα οι συνταξιούχοι, ως οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, καλούνταν να πληρώσουν παράβολο 1000€, ένα ποσό το οποίο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα μιας ομάδας ανθρώπων που λαμβάνει μειωμένη σύνταξη, όπως είχαμε αναφέρει και στην ομιλία μας σε συνεδρίαση της Βουλής.

Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity έχοντας κάνει δημόσιες παρεμβάσεις σε σχέση με αυτό το θέμα κρίνει αρκετά θετική τη συγκεκριμένη μείωση του κόστους του παραβόλου για τους συνταξιούχους, που είναι μια αρκετά ευάλωτη ομάδα προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στη διατήρηση της νόμιμης διαμονής της. Εξίσου σημαντική είναι η μείωση και για τα παιδιά των μεταναστών στη κρίσιμη στιγμή της ενηλικίωσής τους μέχρι και τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, καθώς αντί για 450€ θα πληρώνουν παράβολο ίδιου κόστους με αυτό που πληρώνουν οι γονείς τους.

Ωστόσο δεν παρατηρήθηκε ανάλογη αναπροσαρμογή του παραβόλου για την άδεια διαμονής της δεύτερης γενιάς το οποίο συνεχίζει να βρίσκεται στα 300€. Αυτό σημαίνει ότι κάποια από τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν ή/και μεγάλωσαν στη χώρα, θα συνεχίζουν να πληρώνουν το διπλάσιο παράβολο από τους γονείς τους για να διασφαλίσουν τη νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

Δείτε εδώ τη σχετική Υπουργική Απόφαση.