Έκθεση «Σύγχρονη Δουλεία: από την παραγωγή στην κατανάλωση»

Η σύγχρονη δουλεία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα στον κόσμο. Όχι μόνο διότι αφορά σ’ ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά κι επειδή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες καταπατήσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και καταστρέφει, κυριολεκτικά και ολικά, τις ζωές των σύγχρονων δούλων. Τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και στην Ελλάδα. Σε τομείς όπως ο αγροτικός, περιστατικά με τα χαρακτηριστικά της Μανωλάδας (εμπορία ανθρώπων, εργασιακή εκμετάλλευση και κακές συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου) δεν είναι σε καμία περίπτωση μεμονωμένα.

Η έκθεση «Σύγχρονη Δουλεία: από την παραγωγή στην κατανάλωση» έρχεται επί της ουσίας να διατηρήσει το ενδιαφέρον γι’ αυτό το ζήτημα. Εστιάζει στον ρόλο του καταναλωτή -αντί του παραγωγού- αναδεικνύοντάς τον ως εξίσου κομβικό στη συζήτηση για την καταπολέμηση των συνθηκών της σύγχρονης δουλείας. Παράλληλα, εισάγει την προοπτική δημιουργίας και υιοθέτησης μιας ετικέτας για τα αγροτικά προϊόντα, που να πιστοποιεί ότι έχουν παραχθεί με σεβασμό στα δικαιώματα των εργατών.

Η έκθεση αυτή αποτελεί για το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity το επόμενο βήμα στην αναγνώριση αυτών των φαινομένων και στην κινητοποίηση των πολιτών με τελικό στόχο την ανάληψη των αναγκαίων θεσμικών μέτρων.

Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου, συνεργάστηκε με τον Ανδρέα Χατζηδάκη Professor of Marketing at Royal Holloway University of London που ανέλαβε την επιστημονική διεύθυνση της έρευνας και τον ερευνητή Ιορδάνη Παρασκευά που ανέλαβε την υλοποίησης της έρευνας και  την συγγραφή της έκθεσης. 

Θα βρείτε ολόκληρη την έκθεση εδώ.