Νέα παράταση αδειών διαμονής και μπλε βεβαιώσεων μέχρι 31/12/2021

Με Υπουργική Απόφαση δίνεται νέα παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021 στις άδειες διαμονής και στις μπλε βεβαιώσεις που έχουν λήξει/θα λήξουν: 

  1. Από 01.01.2020 έως 31.07.2020, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε έως 31.03.2021 
  2. Από 01.08.2020 έως και 31.03.2021, η ισχύς των οποίων παρατάθηκε για 8 μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους 
  3. Από 01.04.2021 έως και 30.12.2021 

Εάν έχετε άδεια διαμονής και μπλε βεβαίωση που έχει λήξει, μπορείτε να βγάλετε ηλεκτρονικά βεβαίωση παράτασης ισχύος, που θα αναγράφει τη νέα παράταση έως το τέλος του έτους. Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία αυτή, θα βρείτε εδώ.

Προσοχή: Με κοινή ανακοίνωσή τους οι ΔΑΜ Αττικής επισημαίνουν ότι εξακολουθεί να ισχύει ο ίδιος τρόπος προγραμματισμού ραντεβού και συνεχίζουν να εξυπηρετούνται οι ίδιες κατηγορίες που ορίζονται στην ανακοίνωσή τους από 03.01.2021.

Ακόμη, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ενημερώνει ότι από 15.04.2021 οι αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.