Οδηγίες έκδοσης βεβαίωσης παράτασης ισχύος αδειών διαμονής για Πολίτες Τρίτων Χωρών

Σε συνέχεια της παράτασης ισχύος που δόθηκε στις 23.12.2020 σε άδειες διαμονής, βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης (μπλε βεβαιώσεις) και σε δελτία αιτούντων διεθνή προστασία (τρίπτυχα), το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δίνει πλέον τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης εγγράφου, το οποίο το οποίο θα πιστοποιεί την παράταση των αδειών διαμονής και των μπλε βεβαιώσεων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βεβαίωση παράτασης για διευκόλυνση κατά τις συναλλαγές σας με δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και άλλους ιδιωτικούς φορείς.  Σε αυτές τις περιπτώσεις μαζί με την άδεια διαμονής ή την μπλε βεβαίωση που έχει λήξει θα μπορείτε πλέον να επιδεικνύετε  και τη Βεβαίωση Παράτασης Ισχύος. Η βεβαίωση αυτή εκτυπώνεται από την ακόλουθη πλατφόρμα του υπουργείου: https://migration.gov.gr/ilektronika-i-vevaiosi-paratasis-ischyos-adeion-diamonis/

*Αφού εκτυπώσετε τη βεβαίωση καλό είναι να την έχετε πάντα μαζί σας με τη ληγμένη άδεια διαμονής ή τη μπλε βεβαίωση για να είστε εξασφαλισμένοι σε κάθε περίπτωση.


Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε για την έκδοση της βεβαίωσης:

Βήμα 1

Για να εκδώσετε «Βεβαίωση Παράτασης Ισχύος» πρέπει πρώτα να κάνετε εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-ραντεβού.  Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

*Προσοχή: Εγγραφή μπορείτε να κάνετε όσοι έχετε έναν από τους ακόλουθους τίτλους διαμονής: ΑΥΤΟΤΕΛΗ, ΒΙΝΙΕΤΑ, ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΔΕΛΤΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ και ΜΠΛΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ εφόσον δεν έχουν περάσει 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης του εντύπου.  

Βήμα 2

Όταν ολοκληρώσετε την Εγγραφή, μπαίνετε με τους κωδικούς σας στην εφαρμογή  και επιλέγετε «Έκδοση βεβαίωσης Παράτασης». 

Βήμα 3

Στα πεδία “Είδος τίτλου διαμονής” και “Αριθμός τίτλου διαμονής” συμπληρώστε τα ίδια στοιχεία που συμπληρώσατε κατά την εγγραφή σας και πατήστε Τέλος. 

Βήμα 4

Μπορείτε να εκτυπώσετε την «Βεβαίωση Παράτασης Ισχύος» 


Support was provided by HumanRights360 / Foundation Open Society Institute / Open Society Foundations