Χαρτογράφηση των προκλήσεων στη νόμιμη διαμονή

Σε κάθε στάδιο διαμονής τους στην Ελλάδα, οι μετανάστριες και οι μετανάστες αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις, περισσότερο ή λιγότερο γνωστές. Αυτές προέρχονται από πάγια θεσμικά κενά και από τρέχουσες διοικητικές ελλείψεις. Τον τελευταίο χρόνο – εξαιτίας και των αλλεπάλληλων διοικητικών επιπτώσεων από την πανδημία – οι προϋπάρχουσες προκλήσεις  έχουν μεγεθυνθεί  ενώ έχουν δημιουργηθεί νέες που επιδεινώνουν την ήδη δύσκολη εξασφάλιση νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και την πρόσβαση των μεταναστών στα λοιπά τους δικαιώματα. Ένα είναι πλέον δεδομένο: η νόμιμη διαμονή εκπέμπει SOS. 

Ως οργανισμός, από την ίδρυσή μας, έχουμε επικεντρωθεί στην ανάδειξη και αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, ως επιμέρους ζητήματα. Όμως, έχει έρθει πλέον η ώρα να τα δούμε συγκεντρωτικά ως στοιχεία του ίδιου προβλήματος: η νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα διακυβεύεται διαρκώς. Με στόχο να αποτυπώσουμε πιο ολοκληρωμένα τη μεγάλη εικόνα, προχωρήσαμε στη χαρτογράφηση όλων των παραπάνω.

Δημιουργήσαμε, λοιπόν, έναν «χάρτη» με τις προκλήσεις στη νόμιμη διαμονή. Πάνω σε αυτόν θα ανακαλύψετε βασικά ζητήματα. Αυτά, στη συνέχεια μπορείτε να τα εξερευνήσετε ένα-ένα πατώντας πάνω σε κάθε τίτλο. Πίσω από κάθε τίτλο, υπάρχει ένα κείμενο που εξηγεί το συγκεκριμένο πρόβλημα και το συνδέει με μια ανθρώπινη ιστορία. Οι ιστορίες αυτές  είναι αληθινές. Ιστορίες ανθρώπων που έχουν επικοινωνήσει με τα τμήματα διεκδίκησης δικαιωμάτων και νομικής συμβουλευτικής του οργανισμού μας*, στην προσπάθειά τους να βρουν λύσεις σε προβλήματα που δεν προέρχονται από δική τους υπαιτιότητα αλλά που τελικά καθορίζουν τη ζωή τους. 

Αυτό που επιδιώκουμε να δείξουμε είναι ότι η διαβίωση των νόμιμα διαμενόντων στην χώρα ουσιαστικά δεν είναι κεκτημένη, αλλά σε μόνιμη ανασφάλεια και αμφιβολία. Αυτό που επιδιώκουμε να πετύχουμε είναι η ανάληψη ευθυνών από την ίδια την πολιτεία που έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα νόμιμης διαμονής σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. 

Προκλήσεις στη νόμιμη διαμονή


* Στις ιστορίες αυτές όπως καταγράφηκαν και αποδόθηκαν από μέλη του G2RED, τα ονόματα και τα προσωπικά στοιχεία των ανθρώπων έχουν αλλάξει για λόγους σεβασμού και προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων.