Μαθαίνοντας μέσω της νέας δράσης Peer Learning

Photo credits @ Generation 2.0 RED

Tον Ιούλιο του 2020, μια νέα δράση «Equality Works» εγκαινιάστηκε για το έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund. Πρόκειται για τη δράση Peer Learning, η οποία έχοντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο που αναζητά εργασία, τον καθιστά παράλληλα εκπαιδευτή ή εκπαιδεύτρια άλλων ανθρώπων που επίσης βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Οι εκπαιδευτές με αντικείμενο τις τεχνικές δεξιότητες που έχουν αναπτύξει μέσω της εργασιακής εμπειρίας, συμβάλλουν ουσιαστικά στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων.

Photo credits @ Generation 2.0 RED

Συγκεκριμένα, στην πρώτη αυτή συνάντηση Peer learning, o εκπαιδευτής κάλεσε τις συμμετέχουσες να εξασκηθούν στα καθήκοντα του/της Βοηθού Κουζίνας και έφτιαξαν όλοι, τηρώντας πάντα τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, κρύα πιάτα.

Είχε προηγηθεί μια σύντομη εκπαίδευση από την Εργασιακή Σύμβουλο του κυρίου M.S. ως προς τις τεχνικές παρουσίασης και τις επικοινωνιακές δεξιότητες που κρίνεται πως συμβάλλουν σε μια επιτυχημένη εκπαίδευση.

Photo credits @ Generation 2.0 RED

Ανάμεσα στον εκπαιδευτή και τις συμμετέχουσες επικράτησε ένα κλίμα ευγενούς άμιλλας και συνεργατικότητας, ενώ δεν έλειψαν οι φορές που οι συμμετέχουσες ενέταξαν το δικό τους προσωπικό στιλ στην άσκηση όσων τους παρουσιάστηκαν. Επιπλέον, η ομάδα αυτή που δημιουργήθηκε έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή τη νέα δράση και για εκπαιδεύσεις σε άλλους επαγγελματικούς ρόλους στο πλαίσιο του έργου.

Photo credits @ Generation 2.0 RED

Η δράση αυτή υπενθυμίζει σε όλες και όλους μας πως μπορούμε να διδαχθούμε ο ένας από τον άλλο, αλλά ταυτόχρονα και τη μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για κατάρτιση και ανάπτυξη των υπαρχουσών τεχνικών δεξιοτήτων ανάμεσα στους μεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς με σκοπό την αμεσότερη συμπερίληψη στην αγορά εργασίας.


«Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr