Δεδομένα Απόδοσης Ιθαγένειας: Γ’ Τρίμηνο του 2017

Το Generation 2.0 RED, βάσει στοιχείων που έλαβε από το Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσιάζει τα αριθμητικά δεδομένα σχετικά με την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας, όπως είχαν μέχρι και το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2017, τόσο σε επίπεδο επικράτειας όσο και Αττικής.

Αιτήσεις

Από την αρχή της εφαρμογής του νόμου μέχρι και το τέλος του Γ’ εξαμήνου του 2017 (30/9), οι αιτήσεις για ελληνική ιθαγένεια με βάση το ν.4332 έφτασαν τις 67.291. Από αυτές, οι 28.364 (42.2%) αφορούν υπηρεσίες της Αττικής.

Αποφάσεις

Από την αρχή της εφαρμογής του νόμου και μέχρι τις 30/09/2017, εκδόθηκαν 38.890 αποφάσεις απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας, εκ των οποίων οι 12.547 (32.3%) εκδόθηκαν από υπηρεσίες της Αττικής.

ιθαγενεια

ιθαγένεια

Στους πίνακες μπορείτε να δείτε αναλυτικά πως προκύπτουν τα στοιχεία αυτά από τα νούμερα που παραχωρεί στο Generation 2.0 RED κάθε τρίμηνο το Υπουργείο Εσωτερικών.

στατιστικα ιθαγενειας

*Σημειώνεται ότι ο αριθμός των αποφάσεων αφορά μόνο τις θετικές αποφάσεις και δεν έχουν προσμετρηθεί οι απορρίψεις.


Μπορείτε να βρείτε παλιότερα στατιστικά στοιχεία εδώ.