Τελικό Διεθνές Συνέδριο του έργου Net Care

Σεξουαλική και έμφυλη βία (ΣΕΒ) κατά του προσφυγικού και μεταναστευτικού πληθυσμού.
Ο αντίκτυπος της πανδημίας
Covid στον κίνδυνο έκθεσης σε ΣΕΒ στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα

 

8 Ιουλίου 2021, 11.30 13.30 (ώρα Ελλάδας)

Η διαδικτυακή συνάντηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://www.oxfam.it/netcare

Το συνέδριο μεταδίδεται με διερμηνεία στην ελληνική γλώσσα

Το έργο Net – Care χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ως στόχο την δημιουργία ενός δικτύου δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών για την προστασία των μεταναστών/στριών και προσφύγων/γισσών που έχουν βιώσει ΣΕΒ στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Το τελικό συνέδριο αποσκοπεί ιδίως στο να συζητήσει τα διδάγματα, τις βέλτιστες πρακτικές και τις προκλήσεις της άμεσης υποστήριξης σε γυναίκες και παιδιά με προσφυγικό ή μεταναστευτικό υπόβαθρο κατά την πρώτη περίοδο της πανδημίας Covid. Με την βοήθεια των επαγγελματιών και ακτιβιστών/ ριών πρώτης γραμμής, επιθυμούμε να συζητήσουμε και ανταλλάξουμε μεθοδολογικές πρακτικές σχετικά με την παροχή βοήθειας, την ενίσχυση της ανάκαμψης και την πρόσβαση των επιζώντων/ σών σε υπηρεσίες υποστήριξης.

 

Πρόγραμμα του συνεδρίου NETCARE
(Διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά)

11.30

Εισαγωγή και χαιρετισμοί. Εταίροι του έργου Net Care (ΕΛ, ΙΤ, ΙΣ)

11.45

Η αντιμετώπιση περιστατικών ΣΕΒ από τα κέντρα υποστήριξης κατά την πανδημία Covid  – βέλτιστες πρακτικές και κανονισμοί για την προστασία των γυναικών και παιδιών μεταναστών/ριών και προσφύγων/γισσών στην Ιταλία.

Ilaria Boiano –δικηγόρος με εξειδίκευση σε φεμινιστικά ζητήματα και ακτιβίστρια από την  Differenza Donna – ΙΤ

12.10 

Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID 19 στον ΛΟΑΤΚΙ+ μεταναστευτικό και προσφυγικό πληθυσμό: προκλήσεις του τριτογενούς τομέα στην Ισπανία.

Gonzalo Felipe Félix Serrano Martínez – Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ανδαλουσίας Arcoiris – ΙΣ

12.20

Υπηρεσίες πολιτισμικής διαμεσολάβησης προς επιζώντες/σες ΣΕΒ με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο: διαχείριση περιστατικών κατά την πανδημία Covid στην Ελλάδα.

Rania Saad, Διερμηνέας σε υπηρεσίες υποστήριξης μεταναστών/ στριων- προσφύγων/ γισσών – ΕΛ

Anis Alexandros El Namparaoui, Διερμηνέας κοινότητας σε δομές ψυχικής υγείας – ΕΛ

12.45

Μετανάστριες θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης κατά την πανδημία: ένα αθέατο πρόβλημα στην Ισπανία.

Miguel Ángel Hidalgo Medina – Ακτιβιστής από Cáritas – υποστήριξη επιζώντων/σών και θυμάτων εμπορίας ανθρώπων

13.00

Υπηρεσίες πολιτισμικής διαμεσολάβησης προς επιζώντες/σες ΣΕΒ με μεταναστευτικό ή προσφυγικό υπόβαθρο: διαχείριση περιστατικών κατά την πανδημία Covid στην Ιταλία.

Sandra Blessing – Διερμηνέας / πολιτισμική διαμεσολαβήτρια σε δημόσιες υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων εμπορίας ανθρώπων – ΙΤ

13.15

Ερωτήσεις και συζήτηση.

Συντονίστρια: Maria Nella Lippi – Oxfam Italy


The project n°856909 has been funded with support from the European Commission. The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.