Πορεία αιτήσεων ελληνικής ιθαγένειας | Στατιστικά στοιχεία έως το 2017

Βάσει της ετήσιας αναφοράς της νεοσύστατης Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας, 33.718 είναι ο αριθμός των θετικών αποφάσεων για την κτήση ελληνικής ιθαγένειας που εκδόθηκαν μέσα στο 2017. Πιο αναλυτικά, βλέπουμε ότι το 73,51% των θετικών αποφάσεων αφορούν στις αιτήσεις με βάση τη γέννηση/φοίτηση στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (92,07%) αφορά αιτήσεις από πολίτες Αλβανικής καταγωγής. Η πολιτογράφηση αλλογενών βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο (10,33%), με υψηλότερο ποσοστό (60,78%) αυτών να αφορά επίσης αιτήσεις από πολίτες Αλβανικής καταγωγής.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη αναλυτική ετήσια αναφορά που αναρτάται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Παρακάτω ακολουθούν περαιτέρω ποσοτικά στοιχεία που τo Generation 2.0 RED αιτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών ανά διαστήματα, που αφορούν στα εκκρεμή αιτήματα πολιτογράφησης, αλλά και στην πορεία των αιτήσεων για ιθαγένεια βάσει γέννησης/φοίτησης.


Εκκρεμείς αιτήσεις πολιτογράφησης

Τα ποσοτικά στοιχεία σε γενικές γραμμές επιβεβαιώνουν μια πτωτική τάση στη διαδικασία απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση κατά το 2017. Συγκεκριμένα, αν και το 2016 οι αποφάσεις πολιτογράφησης αλλογενών υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2015, κατά το 2017 η πολιτογράφηση αλλογενών όχι μόνο δεν ανέβηκε, αλλά έπεσε σε απόλυτους αριθμούς κατά 141 αποφάσεις, όπως φαίνεται από τα διαχρονικά δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από το ΥΠΕΣ στο Generation 2.0 RED, φαίνεται ότι ο αριθμός των αιτήσεων για πολιτογράφηση που εκκρεμούν έχει αυξηθεί σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 κατά 6%, με την αύξηση αυτή να αφορά κυρίως σε υπηρεσίες της Αττικής.


Γέννηση/Φοίτηση στην Ελλάδα (ν.4332/15)

Από τις αρχές της εφαρμογής του ν.4332/15, το Generation 2.0 RED ζητά και λαμβάνει από το Υπουργείο Εσωτερικών τα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις αλλά και τις θετικές αποφάσεις βάσει του νόμου 4332/15 (ιθαγένεια λόγω γέννησης και φοίτησης), όπως θα δείτε εδώ.

Ωστόσο, μέχρι τώρα αναπάντητο παρέμενε το ερώτημα της πορείας των αιτήσεων για ελληνική ιθαγένεια σε διαφορετικές περιφέρειες της Ελλάδας, και συγκεκριμένα απορίες προκαλεί η ύπαρξη περιφερειών «2 ταχυτήτων». Για το λόγο αυτό ακολουθεί η απεικόνιση των εν λόγω στοιχείων, αυτή τη φορά όχι μόνο σε επίπεδο Αθήνας και υπόλοιπης Ελλάδας, αλλά στους 5 πιο πολυπληθείς δήμους της Ελλάδας (βάσει απογραφής 2011), από την αρχή της εφαρμογής του νόμου μέχρι το τέλος του 2017, βάσει των στοιχείων που αιτηθήκαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο πίνακας αφορά το διάστημα από την έναρξη ισχύος του ν.4332/15 έως το τέλος του 2017, δηλαδή 09/07/2015 – 31/12/2017. Υπενθυμίζουμε πως τα ποσοτικά περιλαμβάνουν και τις επανυποβολές αιτημάτων που εκκρεμούσαν από τον προηγούμενο νόμο (δηλ. τον ν.3838/2010).

Στα ποσοστά αποφάσεων/αιτήσεων φαίνεται μια αναμενόμενη τάση αύξησης του ποσοστού αποφάσεων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας στις περιοχές όπου οι αιτήσεις είναι συγκριτικά λιγότερες, δηλαδή στην Αχαΐα και το Ηράκλειο Κρήτης. Η τελευταία είναι άλλωστε γνωστή σε εμάς για την ταχύτητα εξέτασης αιτήσεων. Εξαίρεση αποτελεί η ΔΑΚ Θεσσαλονίκης (με τοπική αρμοδιότητα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης), όπου βλέπουμε πώς, ενώ ο αριθμός αιτήσεων που έχει λάβει είναι σχεδόν ο μισός από την αντίστοιχη υπηρεσία της Αθήνας, το ποσοστό των αποφάσεων που έχει εκδώσει είναι πολύ χαμηλότερο.

Τα ποσοστά αυτά επιβεβαιώνουν μαρτυρίες που έχουμε λάβει κατά καιρούς ως οργάνωση από άτομα μεταναστευτικής καταγωγής που μένουν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, σχετικά με τη μεγάλη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες αυτές, υπάρχουν αιτήσεις που έχουν κατατεθεί ακόμη και πριν από 2 χρόνια και παρ’ όλα αυτά δεν έχουν προχωρήσει.

ιθαγενεια


Σύμφωνα με την υπηρεσία την ίδια, αυτή τη στιγμή (Μάρτιος 2018) εξετάζονται αιτήματα που κατατέθηκαν το 2016 με βάση τη γέννηση/φοίτηση και του 2012 όσον αφορά στη φοίτηση.

Η οργάνωση μας είχε ήδη θέσει το ζήτημα υπόψιν της Ειδικής Γραμματείας Ιθαγένειας, όταν είχε δεχτεί τις προαναφερθείσες μαρτυρίες. Από τα στοιχεία που λάβαμε από το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η ανησυχία μας για την ύπαρξη περιφερειών «πολλών ταχυτήτων» με πρακτικό αποτέλεσμα την σε μεγάλο βαθμό ανομοιογενή πορεία των αιτήσεων.