Ας αποτελέσει η Κρήτη τον κανόνα και όχι την εξαίρεση

Έχοντας στο μυαλό μας τα κωλύματα στην εφαρμογή του νόμου για την ιθαγένεια, το νέο για τις μαζικές αποδόσεις ιθαγένειας στην Κρήτη μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Δεν μπορούμε όμως να κρύψουμε πως ταυτόχρονα μας προβληματίζει, καθώς αποτελεί την φωτεινή εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Αναφερόμαστε στις 3.500 αιτήσεις που κατατέθηκαν σε μόλις ένα χρόνο στο νησί, με πάνω από τις 3.000 να έχουν ήδη εγκριθεί ή να βρίσκονται στο τελικό στάδιο έγκρισης.

Το Generation 2.0 RED κάλεσε τον προϊστάμενο της διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Ηράκλειο, κ. Νίκο Τσαγκαράκη, για να επαληθεύσει και να πληροφορηθεί ολοκληρωμένα για το πλαίσιο του «Success Story» απόδοσης ελληνικής ιθαγένειας στην Κρήτη.

Χωρίς να γνωρίζει το πώς ακριβώς λειτουργούν οι αντίστοιχες υπηρεσίες στην υπόλοιπη επικράτεια και δεδομένης της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, εκείνος ερμηνεύει την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας στη βάση της, και αυτή δεν είναι άλλη από τη γραφειοκρατία. Μεγάλο ρόλο στο φαινόμενο έπαιξε πως η υπηρεσία είχε από πριν μειώσει τα βήματα που χρειάζονταν για να υπογραφεί μια απόφαση.

Από την έκδοση της εγκυκλίου το Σεπτέμβρη του 2015 μέχρι και την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος – πράγμα το οποίο έγινε 8 μήνες αργότερα- η ΔΑΚΚΥ Κρήτης είχε ήδη διευθετήσει 300 αποφάσεις «στο χέρι». Αυτό είχε ένα διττό αποτέλεσμα: όταν τελικά το πληροφοριακό σύστημα τέθηκε σε λειτουργία, δεν υπήρχε όγκος αιτήσεων να περιμένει. Από την άλλη οι υπάλληλοι είχαν ήδη αντιμετωπίσει πολλές αιτήσεις, γεγονός που τους έδωσε μια σχετική εμπειρία έτσι ώστε από το Μάρτιο να είναι προετοιμασμένοι και εξοικειωμένοι με το νέο νομικό καθεστώς. Όλα αυτά έκαναν τα πράγματα να κυλήσουν με ταχείς ρυθμούς και να συνεχίσει η διαδικτυακή, πλέον, καταγραφή.

«Βλέπουμε ανθρώπους ενταγμένους» λέει ο κ. Νίκος Τσαγκαράκης, και το Generation 2.0 βλέπει στην Κρήτη ανθρώπους με ικανότητες, ζήλο για τη δουλειά τους και θέληση να δοθεί επιτέλους η ελληνική ιθαγένεια στα άτομα που τη δικαιούνται.