Οι διαδικασίες ιθαγένειας για όσους έχουν άδεια διαμονής ή μπλε βεβαίωση με παράταση

Στις 23 Οκτωβρίου 2020 δημοσιεύτηκε Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης και ιθαγένειας δεύτερης γενιάς για όσους οι άδειες διαμονής ή οι μπλε βεβαιώσεις έχουν πάρει παράταση ισχύος λόγω COVID-19. Η δυνατότητα κατάθεσης αλλά και έκδοσης απόφασης για τις παραπάνω κατηγορίες είχε παγώσει, δημιουργώντας ένα μεγάλο πρόβλημα τους τελευταίους 4 μήνες, το οποίο έρχεται να διορθωθεί με τη συγκεκριμένη Εγκύκλιο. Ως οργανισμός είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή το πρόβλημα καθώς και την ανάγκη να λυθεί αυτό άμεσα, με δελτίο τύπου που είχαμε δημοσιεύσει στις 3 Ιουλίου 2020.  Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τι ισχύει με τη νέα Εγκύκλιο.


Για καταθέσεις αιτήσεων πολιτογράφησης και ιθαγένειας δεύτερης γενιάς:

Πλέον μπορείτε να καταθέσετε αίτηση όσοι και όσες:

  1. Έχετε άδεια διαμονής που έχει πάρει παράταση ισχύος (ισχύει για τις παρατάσεις ισχύος αδειών διαμονής με ημερομηνία λήξης από 1/12/2019 έως 30/6/2020 και από 20/7/2020 έως 31/12/2020)
  2. Έχετε βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (μπλε βεβαίωση), η οποία ισχύει ακόμα ή βεβαίωση που έχει πάρει παράταση ισχύος

Προσοχή:  Σε περίπτωση που έχετε άδεια διαμονής ή μπλε βεβαίωση που έληξε στο διάστημα από 01/07/2020 έως και 19/07/2020, για λόγους ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης ισχύουν τα ίδια με τη δεύτερη περίπτωση, επειδή θεωρείται αυτονόητο ότι ήδη έχετε «μπλε βεβαίωση»!


Για έκδοση αποφάσεων πολιτογράφησης και ιθαγένειας δεύτερης γενιάς:

Αν είχατε ήδη καταθέσει στο παρελθόν αίτηση και τώρα αναμένετε την απόφασή σας και η άδεια διαμονής σας έχει λήξει, η απόφαση για την ιθαγένεια σας μπορεί πλέον να βγει, ακόμη και με μπλε βεβαίωση σε ισχύ, εφόσον την προσκομίσετε στην υπηρεσία. 


Για αλβανικά διαβατήρια:

Η ίδια Εγκύκλιος δίνει οδηγίες και για τη λήξη των διαβατηρίων Αλβανίας στις διαδικασίες ιθαγένειας. Αν έχετε αλβανικό διαβατήριο που έχει πάρει παράταση ισχύος έως 31/12/2020, αυτό θα γίνεται αποδεκτό  όταν υποβάλετε το αίτημα ιθαγένειας και στην έκδοση της απόφασης. Όμως, από 01/01/2021, θα πρέπει να έχετε διαβατήριο σε ισχύ για να  καταθέσετε το αίτημα ιθαγένειας αλλά και για να εκδοθεί η απόφαση ιθαγένειάς σας.


“Support was provided by HumanRights360 / Foundation Open Society Institute / Open Society Foundations”