Η μη αναγνώριση της παράτασης των αδειών διαμονής τινάζει στον αέρα και τις πολιτογραφήσεις

Στις 24 Ιουνίου δημοσιεύθηκε έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας με θέμα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής, όσον αφορά στις διαδικασίες πολιτογράφησης και ιθαγένειας δεύτερης γενιάς.

Βάσει των διευκρινίσεων αυτών, “δεδομένου ότι για την υποβολή αιτήματος για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, τόσο με τη διαδικασία της πολιτογράφησης όσο και με βάση τις διατάξεις του ν.4332/2015 (γέννηση/φοίτηση σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα) απαιτείται από τους αιτούντες η κατοχή οριστικού τίτλου Άδειας Διαμονής σε ισχύ, δεν είναι εφικτή η κατάθεση αιτήματος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με Άδεια Διαμονής που έχει λήξει και ενόσω εκκρεμεί η ανανέωσή της κατά τα ανωτέρω”. Επίσης, στο εν λόγω έγγραφο επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι “για λόγους τήρησης της αρχής της νομιμότητας, η άδεια διαμονής οφείλει να είναι σε ισχύ και κατά το χρόνο έκδοσης της τελικής πράξης, δηλαδή της σχετικής απόφασης περί κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας”.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι δύο βασικές διαδικασίες για την κτήση ιθαγένειας παγώνουν, για όσους η άδεια διαμονής τους έχει λάβει παράταση ισχύος λόγω COVID-19. Δεν υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης νέας αίτησης και παράλληλα δεν εκδίδονται αποφάσεις που εκκρεμούν. Οι συγκεκριμένες οδηγίες προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις Ιθαγένειας αποτελούν δυσάρεστη έκπληξη και εγείρουν τα εξής ζητήματα:

  1. Όσα προβλέπονται στο έγγραφο της Γ.Γ. Ιθαγένειας έρχονται, καταρχάς, σε ευθεία αντίθεση με την Απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που προβλέπει παράταση ισχύος έως το τέλος του 2020, των αδειών διαμονής που έληξαν από 11/03/2020 έως και 30/06/2020. Δεν αναγνωρίζεται ουσιαστικά η νομική ισχύς της Υπουργικής Απόφασης.
  2. Η παράταση αυτή, μάλιστα, υποτίθεται ότι έχει καθολική ισχύ, όπως μας έχουν διαβεβαιώσει επανειλημμένως οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα Υπουργεία και οι υπηρεσίες τους οφείλουν να την λαμβάνουν υπόψη και είναι υποχρεωμένες να προχωρούν όλες τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στους πολίτες τρίτων χωρών.
  3. Ο περιορισμός αυτός σε νέες αιτήσεις και το “πάγωμα” αποφάσεων πολιτογράφησης και ιθαγένειας δεύτερης γενιάς, για όσους δικαιούχους έχει λήξει η άδειά τους, υποβαθμίζει περαιτέρω τα δικαιώματά τους. Οι πολίτες τρίτων χωρών, που ζουν χρόνια στην Ελλάδα, έχουν αναπτύξει τους πιο ισχυρούς βιοτικούς δεσμούς με τη χώρα και πληρούν τις προϋποθέσεις που η πολιτεία έχει ορίσει για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, βρίσκονται για ακόμη μια φορά, χωρίς καμία δική τους υπαιτιότητα, εγκλωβισμένοι στην  ολιγωρία του κράτους, που δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την πρόσβαση στις διαδικασίες για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. Διαδικασίες, οι οποίες ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω COVID-19, δεν φημίζονται για την ταχύτητα ή την ποιότητά τους. 

Καλούμε τις συναρμόδιες Γενικές Γραμματείες Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής να λάβουν υπόψη τους τα παραπάνω ζητήματα, που ουσιαστικά προκύπτουν από ενέργειες και παραλείψεις της ίδιας της διοίκησης. Καταρχάς, ζητάμε την άμεση συμμόρφωση στην Υπουργική Απόφαση για παράταση των αδειών διαμονής. Επίσης, ζητάμε μία οριστική λύση στο θέμα των ανανεώσεων των αδειών, που έχει προκαλέσει πληθώρα άλλων σοβαρών προβλημάτων. 

Θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε σοβαρά πώς θα σταματήσει επιτέλους η ταλαιπωρία των πολιτών τρίτων χωρών και τα συνεχή εμπόδια σε κατοχυρωμένα δικαιώματά τους. Στην αναμονή χρόνων, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πολιτογράφησης, δεν μπορεί να προστεθεί ακόμη μία τροχοπέδη!