Εκπαίδευση «Εργασία με ίσους όρους στην Ελλάδα»

Η 30ωρη εκπαίδευση «Εργασία με ίσους όρους στην Ελλάδα» έρχεται αυτόν τον Απρίλιο, από τις 6 έως τις 19 Απριλίου, για άτομα μεταναστευτικής καταγωγής που αναζητούν ισότιμη και δηλωμένη εργασία στην Ελλάδα, και διοργανώνεται από τη Δομή Μεταναστών του EKA & το Generation 2.0 RED και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει ταχύρρυθμες ομαδικές συνεδρίες διάρκειας 2 εβδομάδων, πλήρως αφιερωμένες σε ουσιαστικά θέματα για άτομα που αναζητούν εργασία στην Ελλάδα, και στοχεύει στην παροχή σημαντικών πληροφοριών και απαντήσεων σχετικά με την απασχολησιμότητα (σημαντικές προσωπικές δεξιότητες και δεξιότητες εργασιακής ετοιμότητας), τις προκλήσεις που συνδέονται με εμπόδια που προκύπτουν από διακρίσεις (συμπεριλαμβανομένου του φύλου), και γνώση των εργασιακών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, μαζί με μια εισαγωγική πλοήγηση στο τοπίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας  όπως και στη διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.

 

Οι ομαδικές συνεδρίες θα έχουν τις εξής θεματικές:

  • Αφουγκραζόμαστε την ίδια την Αγορά Εργασίας (Εργοδότες & Εργαζόμενοι που μιλούν) – Διά ζώσης 
  • Ισότιμη πρόσβαση στην ελληνική Αγορά Εργασίας – Μέσω πλατφόρμας Zoom – Απαιτείται σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο
  • Πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα – Μέσω πλατφόρμας Zoom – Απαιτείται σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο
  • Επιχειρηματικότητα και Κοινωνικής Οικονομία – Μέσω πλατφόρμας Zoom – Απαιτείται σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο
  • Τα εργαλεία για όσους ψάχνουν  εργασία στην ψηφιακή εποχή (CV & Συνέντευξη εργασίας) Διά ζώσης
  • Πώς να προσεγγίσετε εργοδότες και να βρείτε όλες τις πληροφορίες που θέλετε με ένα κλικ Διά ζώσης
  • Πολιτογράφηση και ελληνική ιθαγένεια Διά ζώσης

 

Κλείστε τη θέση σας σήμερα στο [email protected] αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας και εάν υπάρχει ανάγκη για διερμηνεία, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τη γλώσσα στην οποία προτιμάτε να διεξαχθεί η εκπαίδευση.

* Οι συνεδρίες θα πραγματοποιούνται από τις 10:00 έως τις 13:00  μέσω Zoom ή διά ζώσης.

** Υπάρχει δυνατότητα διερμηνείας. Για το λόγο αυτό, ενημερώστε μας για τις γλωσσικές σας ανάγκες, καθώς η γλώσσα ομιλίας των εκπαιδεύσεων θα είναι η αγγλική ή η ελληνική.

*** Σε όσα άτομα ολοκληρώσουν την εκπαίδευση θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.