Απόσυρση των προτεινόμενων αλλαγών στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», το οποίο επιφέρει διαδικαστικές αλλά και ουσιαστικές αλλαγές στην κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είχε τεθεί σε προηγούμενη δημόσια διαβούλευση στις 18 Νοεμβρίου 2019, χωρίς να περιλαμβάνει, ωστόσο, τις διατάξεις του τέταρτου κεφαλαίου που αφορούν στην ιθαγένεια. 

Το Generation 2.0 RED με την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία προέβη σε δημοσίευση Κοινού Δελτίου Τύπου αναδεικνύοντας δύο ιδιαιτέρως προβληματικά σημεία του νομοσχεδίου. Συγκεκριμένα,  σταθήκαμε στο άρθρο 41 του νομοσχεδίου, με το οποίο αναστέλλεται για ένα εξάμηνο η εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4604/2019, το οποίο μεταρρύθμιζε τη διαδικασία πολιτογράφησης. Εστιάσαμε, επίσης, την προσοχή μας στο άρθρο 42 του νομοσχεδίου, με το οποίο καταργούνται τα θετικά μέτρα που είχαν θεσπιστεί με το ν. 4604/2019 σχετικά με την κτήση ιθαγένειας από παιδιά με αναπηρίες και από ανιθαγενείς Ρομά.  

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, μετά από την πίεση που δέχτηκε από άλλα κόμματα καθώς και εμπλεκόμενους φορείς, δήλωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να αποσύρει τελικά την διάταξη για την ιθαγένεια των ανηλίκων με αναπηρία πάνω από 80% και συζητά και την απόσυρση της αντίστοιχης διάταξης για τους Ρομά. 

Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, έπειτα από τις συντονισμένες ενέργειες της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία αναγνωρίζοντας τη διάκριση κινήθηκε συλλογικά και άσκησε την απαραίτητη πίεση ζητώντας την επίλυση του ζητήματος.