Τι μπορείτε να κάνετε όταν δεν αναγνωρίζουν την παράταση των αδειών διαμονής σας

Τους τελευταίους τέσσερις μήνες, με σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού (Covid-19), δόθηκαν παρατάσεις ισχύος σε άδειες διαμονής και σε δελτία αιτούντων διεθνή προστασία. Συγκεκριμένα, δόθηκε παράταση ισχύος έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020 σε όσες άδειες διαμονής και μπλε βεβαιώσεις έληξαν ή επρόκειτο να λήξουν έως και τις 30 Ιουνίου 2020 και παράταση ισχύος για 8 μήνες από την ημερομηνία λήξης στις άδειες διαμονής και μπλε βεβαιώσεις που έληξαν ή λήγουν από τις 20 Ιουλίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Αντίστοιχα, ανάλογα με τον αριθμό υπόθεσης ασύλου αποφασίστηκε η παράταση ισχύος των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία. Οι παρατάσεις αυτές είχαν σαν αποτέλεσμα να ανακύψουν μια σειρά από προβλήματα στις υπηρεσίες κατά τη συνδιαλλαγή των πολιτών τρίτων χωρών με αυτές.

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις κατά το διάστημα των παρατάσεων, “ο πολίτης τρίτης χώρας που είναι κάτοχος του σχετικού τίτλου διαμονής, διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και απολαύει των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον τίτλο διαμονής που κατέχει”. Αυτό σημαίνει ότι όσων οι άδειες πήραν παράταση συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, δικαίωμα ασφάλισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, δικαίωμα παροχής επιδομάτων και γενικώς διατηρούν όλα τα δικαιώματα συναλλαγών με δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες κ.ο.κ.

Ωστόσο, παρά την υποτιθέμενη καθολική ισχύ των εν λόγω παρατάσεων, φαίνεται πως υπάρχουν ακόμη ελλείψεις στην πλήρη ενημέρωση και διασύνδεση μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκόμενων υπουργείων. Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά, όπου δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και εργοδότες δεν δέχονται να συνδιαλλαγούν με πολίτες τρίτων χωρών, γιατί δεν γνωρίζουν για τις Υπουργικές Αποφάσεις. Προβλήματα έχουν εντοπιστεί σε καταστήματα του ΕΦΚΑ, της ΔΟΥ, του ΟΑΕΔ, σε συναλλαγές με τράπεζες ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς καθώς και κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή ανανέωσης της σύμβασης εργασίας με τον εργοδότη.

Για να μη χάνουν οι πολίτες τρίτων χωρών το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες και παροχές προτείνουμε το εξής:

Όσοι αντιμετωπίζετε πρόβλημα, μπορείτε να εκτυπώσετε και να επιδείξετε στις υπηρεσίες το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που προβλέπει την παράταση της άδειάς σας, ως επίσημο αποδεικτικό έγγραφο. Αν και αυτό δεν συνιστά μια επίσημη διαδικασία, μέσα από την εμπειρία μας διαπιστώσαμε ότι έχει διευκολύνει σε πολλές περιπτώσεις τις συναλλαγές των πολιτών τρίτων χωρών.  

Παρακάτω, θα βρείτε  τα σχετικά ΦΕΚ των παρατάσεων, που μπορείτε να έχετε μαζί σας κατά τις συναλλαγές σας με υπηρεσίες και φορείς:

  • ΦΕΚ για παράταση ισχύος αδειών διαμονής με ημερομηνία λήξης από 20/7/2020 έως 31/12/2020
  • ΦΕΚ για παράταση ισχύος αδειών διαμονής με ημερομηνία λήξης από 01/12/2019 έως 30/06/ 2020
  • ΦΕΚ για παράταση ισχύος των Δελτίων Αιτούντων Διεθνή Προστασία 

Support was provided by HumanRights360 / Foundation Open Society Institute / Open Society Foundations