Όλοι έχουμε μια ιστορία να μοιραστούμε

Χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε τις πιο πολλές φορές οι ιστορίες των άλλων παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις που θα πάρουμε ή στον δρόμο που θα επιλέξουμε και οι άνθρωποι που οι ιστορίες τους μας έχουν επηρεάσει μπορούν να ονομαστούν μέντορες. Οι μέντορες δεν είναι δάσκαλοι και δεν πρόκειται να μας πουν τι είναι σωστό και τι λάθος∙ είναι άνθρωποι που πριν από εμάς είχαν βρεθεί στην ίδια ή σε μια παρόμοια κατάσταση, την οποία διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά και βγήκαν νικητές.

Με γνώμονα τα παραπάνω, παρατηρούμε πως όλο και πιο πολλές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι προσφυγικού ή μεταναστευτικού προφίλ, που ωθούν πολλούς να εγκαταλείψουν την τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, και να βγουν στην αγορά εργασίας για να καλύψουν τις ανάγκες διαβίωσης. Μέσα από τη δράση Mentoring «Education4All” του έργου Equality Works, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, το Generation 2.0 RED θέλει να ενισχύσει και να υποστηρίξει την αξία της εκπαίδευσης και να τονίσει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει στη διαμόρφωση του μέλλοντος των νέων.

Tο Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήσαμε το πρώτο στάδιο της δράσης «Education4All», την εκπαίδευση των μεντόρων, που θα καθοδηγήσουν ασυνόδευτους ανήλικους στην εκπαιδευτική τους πορεία. Σε μια ολοήμερη εκπαίδευση οι μελλοντικοί μέντορες ενημερώθηκαν για τον ρόλο τους, μοιράστηκαν τις προσωπικές ιστορίες τους, έμαθαν τόσο για τις πολλές και διαφορετικές πτυχές του mentoring, όσο και για το πλαίσιο και τις συνθήκες που ωθούν νεαρά άτομα να εγκαταλείψουν τις χώρες καταγωγής αναζητώντας ευκαιρίες αλλού.

«Θυμάμαι όταν ήμουν Γ’ Λυκείου…τα έκανα όλα στα τυφλά, θέλοντας να έχω κάποιον πλάι μου, που να τα έχει περάσει, να με καθοδήγει και να μου λέει τη γνώμη του στα βήματα που έκανα. Ελπίζω και θέλω, μέσω του Education4Αll, να γίνω για κάποιον άλλον, το άτομο που θα ήθελα να ‘χα πλάι μου» μας ανέφερε μία μέντορας μέσα από τη δική της εμπειρία, τονίζοντας παράλληλα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με διαφορετική εθνική καταγωγή.


«Το έργο ‘‘Equality Works’’ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.
Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.»
Για περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr