Θέση Εθελοντή | Γαλλόφωνος/η Βοηθός στο Employability

Οργανισμός: GENERATION 2.0 RED

Απαραίτητη διαθεσιμότητα: δύο φορές την εβδομάδα, και κάθε 2 μήνες, για 4 συνεχόμενες μέρες (πρωινές ώρες)- Για μια περίοδο 3 μηνών


Σχετικά με το GENERATION 2.0 RED

Το Generation 2.0 RED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής που συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων.

Συνδυάζουμε δράση και έρευνα, με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ετερότητας, την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων εν γένει. Ως οργάνωση διαθέτουμε πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην κοινωνική δράση, την κοινωνιολογική & νομική έρευνα, τη διαχείριση προγραμμάτων και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης, διεκδικώντας τα δικαιώματα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.


Θα είστε υπεύθυνοι για να παρέχετε:

·       Υποστήριξη και εποπτεία στη διάρκεια διεξαγωγής γκρουπ αναζήτησης εργασίας

·       Διερμηνεία από και σε Γαλλικά και Αγγλικά στη διάρκεια σεμιναρίων Απασχολησιμότητας

·       Υποστήριξη σε πιθανές ανάγκες για μετάφραση για τους σκοπούς της υπηρεσίας της Εργασιακής

·       Διεξαγωγή έρευνας για τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας για τους σκοπούς των εβδομαδιαίων Αγγελιών του οργανισμού

Hard και Soft Δεξιότητες που απαιτούνται:

·       Εξαιρετική χρήση της γαλλικής

·       Εξαιρετική χρήση της αγγλικής

·       Προηγούμενη εμπειρία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

·       Καλές ψηφιακές δεξιότητες

·       Πολύ καλές διαπροσωπικές, επικοινωνιακές δεξιότητες

·       Εμπιστευτικότητα

Θα ωφεληθείτε:

·       Αποκτώντας σε βάθος γνώση των πολλαπλών πτυχών και δραστηριοτήτων ενός προγράμματος της Εργασιακής Υπηρεσίας που απευθύνεται σε δεύτερη γενιά, πρόσφυγες και μετανάστες

·       Αναπτύσσοντας διαπροσωπικές επικοινωνιακές δεξιότητες με διάφορες πολιτισμικές ομάδες

·       Αποκτώντας γνώση ως προς τις τάσεις της αγοράς εργασίας


Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας και μία συνοδευτική επιστολή στο info@g2red.org με την ένδειξη “French-Speaking Employability Assistant”. Τα βιογραφικά θα εξεταστούν από την ομάδα του G2RED ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας, εθνικότητας ή οποιουδήποτε άλλου προσωπικού χαρακτηριστικού, όπως πάντα.